Draag bij aan de uitvoering van de economische visie

Er ligt een nieuwe economische visie. Daarin staat hoe de gemeente Nijkerk tot en met 2025 verder bouwt aan een bloeiende lokale economie. Die economie is van ons allemaal. De gemeente werkt voor de realisatie van de visie daarom graag samen met ondernemers en ondernemersverenigingen.

De economische visie is vertaald in vijf hoofdlijnen, die de gemeente samen met het bedrijfsleven, dus met u, wil uitwerken. Elementen in het uitvoeringsprogramma die op uitwerking wachten: onze ambities, doelen en acties, en natuurlijk ook wie welke rol pakt. Als ondernemer kunt u daarover meedenken en een actieve rol spelen in de uitvoering. 

De vijf uitvoeringsthema’s van de economische visie

  • Food Production Cluster: Binnen dit thema werken aan een sterke regionale en landelijke positie waar het gaat om de productie van food en de doorontwikkeling van de Food Academy Nijkerk. 
  • Vrijetijdseconomie: Hierin werken we aan de groei van het aanbod, de bestedingen en de werkgelegenheid in de vrijetijdssector. Dat doen we niet alleen met het oog op gasten, maar ook voor de behoeftes van eigen inwoners. 
  • Toekomstbestendige werklocaties: Binnen dit thema werken we aan bedrijventerreinen die duurzaam zijn ingericht qua begrippen als schoon, heel en veilig. Andere aandachtspunten: organisatievorm, aantrekkelijkheid voor (nieuwe) werknemers, energie, klimaatbestendigheid en logistieke productiestromen.
  • Voldoende werklocaties: Hierin werken we aan ons vestigingsklimaat en groeiruimte voor bedrijven. Dat doen we via inbreiding, het optimaliseren van bestaande werklocaties en het vinden van uitbreidingsruimte. 
  • Samenwerking met partners: We werken aan de verbinding met ondernemers, omliggende gemeenten en de regio’s waar Nijkerk deel van uitmaakt.  

Vraag meer informatie aan en doe mee

Wilt u meer weten over de uitvoeringsprogramma’s en de rol die u daarin kunt spelen? Of wilt u op een van de thema’s meedenken samen met andere ondernemers uit de gemeente Nijkerk? Dan horen we dat graag. Stuur een bericht naar economie@nijkerk.eu en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.