Portefeuille

  • Sport 
  • Volksgezondheid
  • Zorg en Ondersteuning
  • Welzijn 
  • Diversiteit, Antidiscriminatiebeleid en Inclusie
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Financiën
  • Grondexploitaties
  • Subsidiebeleid
  • Project Centrum Hoevelaken en de Stuw

Over wethouder Audrey Rohen

Sinds eind 2004 woon ik met veel plezier in Nijkerk. Ik sta voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en mensen respectvol met elkaar omgaan. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Ik wil mij dan ook hard maken voor diversiteit, inclusie en antidiscriminatiebeleid. Een gezonde leefstijl is belangrijk voor een goede kwaliteit van leven en gezond ouder worden. Daarom zijn sport en bewegen, welzijn en zorg thema’s die mij na aan het hart gaan. Sport en bewegen is voor mijzelf een essentiële levensbehoefte. Ik fitness, doe aan sportklimmen, trailrunning, wandel graag en geniet van de bergsport.

De afgelopen 25 jaar heb ik als onafhankelijke procesregisseur gemeenten, onderwijs-, welzijns- en zorginstellingen geholpen bij het realiseren van hun samenwerkingsopgaven. Die opgaven varieerden van een fusie tot een nieuw gebouw. Ik sta voor samen resultaten boeken. Mijn ervaring is dat óók als mensen verschillende belangen hebben je nader tot elkaar kunt komen. Door goed naar elkaar te luisteren, met oprechte belangstelling voor wat de ander raakt en samen zoekend naar het gedeeld belang, kunnen we mooie dingen realiseren.

Bekijk het kennismakingsfilmpje(externe link) met Audrey Rohen via YouTube.