Het dagelijks bestuur van de gemeente Nijkerk is het college van burgemeester en wethouders. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris (algemeen directeur).

In de gemeente Nijkerk bestaat het college van burgemeester en wethouders sinds 30 mei 2022 uit de volgende personen:

 • Burgemeester mr.drs. G.D. (Gerard) Renkema
 • Wethouder mevrouw drs. E. (Esther) Heutink-Wenderich (CDA)
 • Wethouder de heer ing. C.J. (René) Windhouwer (CDA)
 • Wethouder mevrouw drs. A.M.W. (Audrey) Rohen (PRO21)
 • Wethouder mevrouw mr. M. (Mariëlle) Broekman-van der Pers (VVD)
 • Gemeentesecretaris de heer D.J. (Dick) van Huizen

Het college zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten die de gemeenteraad neemt. Om de vier jaar zijn er verkiezingen. Dan wordt er ook een nieuw college van B en W gevormd. De huidige collegeperiode loopt tot 2026.
Burgemeester en wethouders hebben ieder een aantal beleidsgebieden in hun portefeuille. Meer informatie over het beleid kunt u lezen in het Coalitieakkoord 'Samen wonen, samen werken, samen leven'.

Bekijk ook het overzicht van de nevenfuncties van de collegeleden.

Portefeuilleverdeling

mr. drs. G.D. (Gerard) Renkema
Burgemeester

G. Renkema
 • Politie
 • Brandweer
 • Burgerzaken
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Integrale veiligheid 
 • Communicatie
 • Bestuurlijke vertegenwoordiging Regio Foodvalley en Regio Amersfoort
 • Informatieveiligheid
 • Evenementenvergunningen en -beleid
 • Dierenwelzijn

Drs. E. (Esther) Heutink-Wenderich
Wethouder CDA

 • Wonen 
 • Ruimtelijke ordening en Planologie
 • Landbouw
 • Regionale ruimtelijke strategie
 • Omgevingsvisie
 • Grondbeleid
 • Omgevingsdienst De Vallei en vergunningverlening
 • Project Kerkplein
 • Project Stadshaven

Of lees meer over wethouder Esther Heutink-Wenderich

Ik ben geboren, getogen en getrouwd in de gemeente Nijkerk en woon samen met mijn man in Ermelo. We hebben drie studerende kinderen, in Ede, Wageningen en Utrecht. In mijn vrije tijd ben ik te vinden in de tuin, het bos of de keuken. Ik hou erg van koken, mountainbiken en wandelen met onze hond.

Afgelopen vier jaar ben ik wethouder geweest in de gemeente Enkhuizen, de vier jaar daarvoor in de gemeente Ermelo. Als persoon ben ik gevormd door de verschillende functies die ik heb gehad binnen het bedrijfsleven, onderwijs en openbaar bestuur. Ik ben verbindend, enthousiast, resultaatgericht en dat alles mét humor.

Ik ga aan de slag met het belangrijke en uitdagende vraagstuk wonen. Hoe kunnen we als gemeente ervoor zorgen dat er kansen zijn op de woningmarkt voor álle inwoners van Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken? En hoe zorgen we dat het woningaanbod goed aansluit bij de behoefte die er in de gemeente is? Ik ga me er volop voor inzetten om op allerlei creatieve manieren (houtbouw, tiny houses, nieuwe concepten) zo veel mogelijk woningbouw te faciliteren voor onze inwoners.

Ing. C.J. (René) Windhouwer
Wethouder CDA

 • Jeugdzorg
 • Leerlingenvervoer en Wmo-vervoer
 • Mobiliteit
 • Verkeer
 • Afval en Water
 • Duurzaamheid, Klimaat en Circulaire economie
 • Beheer openbare ruimte
 • Biodiversiteit, Natuur en Landschap
 • Project Hoevelakense Bos
 • Project Paasbos
 • Regio De Vallei

Bekijk het kennismakingsfilmpje(externe link) met René Windhouwer via YouTube.

Of lees meer over wethouder René Windhouwer

Sinds 1996 woon ik samen met mijn vrouw en onze twee kinderen met heel veel plezier in Nijkerk. In mijn vrije tijd loop ik graag hard: op de weg, maar vooral in de natuur. De laatste vier jaar heb ik bij de Nederlandse Spoorwegen gewerkt. Daarvoor was ik tot september 2015 bijna zes jaar wethouder in Nijkerk voor het CDA.

Ik vind het ontzettend leuk dat ik weer aan de slag mag voor de gemeente Nijkerk. Ik zal mij inzetten om onze jongeren te helpen hun talenten te ontwikkelen en laten benutten en om samen met de inwoners en de bedrijven de manier waarop we leven, wonen werken en ons verplaatsen zo te verduurzamen dat we de klimaatdoelen van Parijs halen. Ook maak ik me sterk voor een buitengebied waar de boeren kunnen ondernemen, de biodiversiteit wordt verbeterd en we kunnen blijven genieten van de mooie natuur en landschappen die Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken rijk zijn.

Drs. A.M.W. (Audrey) Rohen
Wethouder PRO21

 • Sport 
 • Volksgezondheid
 • Zorg en Ondersteuning
 • Welzijn 
 • Diversiteit, Antidiscriminatiebeleid en Inclusie
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Financiën
 • Grondexploitaties
 • Subsidiebeleid
 • Project Centrum Hoevelaken en de Stuw

Bekijk het kennismakingsfilmpje (externe link)met Audrey Rohen via YouTube

Of lees meer over wethouder Audrey Rohen

Sinds eind 2004 woon ik met veel plezier in Nijkerk. Ik sta voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en mensen respectvol met elkaar omgaan. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Ik wil mij dan ook hard maken voor diversiteit, inclusie en antidiscriminatiebeleid. Een gezonde leefstijl is belangrijk voor een goede kwaliteit van leven en gezond ouder worden. Daarom zijn sport en bewegen, welzijn en zorg thema’s die mij na aan het hart gaan. Sport en bewegen is voor mijzelf een essentiële levensbehoefte. Ik fitness, doe aan sportklimmen, trailrunning, wandel graag en geniet van de bergsport.

De afgelopen 25 jaar heb ik als onafhankelijke procesregisseur gemeenten, onderwijs-, welzijns- en zorginstellingen geholpen bij het realiseren van hun samenwerkingsopgaven. Die opgaven varieerden van een fusie tot een nieuw gebouw. Ik sta voor samen resultaten boeken. Mijn ervaring is dat óók als mensen verschillende belangen hebben je nader tot elkaar kunt komen. Door goed naar elkaar te luisteren, met oprechte belangstelling voor wat de ander raakt en samen zoekend naar het gedeeld belang, kunnen we mooie dingen realiseren.

Mr. M. (Mariëlle) Broekman-van der Pers
Wethouder VVD

 • Economie
 • Bedrijventerreinen
 • Toerisme, Recreatie en Vrijetijdseconomie
 • Werk, Participatie en Inkomen, Schuldhulpverlening
 • Armoedebeleid
 • Inburgering
 • Onderwijs - Arbeidsmarkt
 • Kunst, Cultuur en Erfgoed
 • BLNP
 • Dienstverlening en Bedrijfsvoering
 • Project nieuwe gemeentehuis

Wilt u kennis maken met wethouder Mariëlle Broekman? Bekijk het filmpje(externe link) via YouTube.

Of lees meer over wethouder Mariëlle Broekman

Ik ben getrouwd, moeder van twee grote zonen en woon inmiddels negentien jaar met veel plezier in Nijkerk. Al lange tijd ben ik politiek actief en maatschappelijk betrokken. De afgelopen vier jaar als wethouder in onze mooie gemeente, met o.a. economie, bedrijfsvoering, werk en inkomen als aandachtsgebieden. Ik verheug me erop hiermee verder te kunnen gaan, samen met ondernemers, organisaties en inwoners. De afgelopen jaren is een mooie samenwerking ontstaan en daar geef ik ook de komende periode graag invulling aan. Ook zet ik me de komende vier jaar graag in voor kunst, cultuur en erfgoed. Mijn vrije tijd breng ik graag door met familie en vrienden, op of rond het water, op de fiets of wandelend.

Gemeentesecretaris D. van Huizen

De gemeentesecretaris is de belangrijkste ambtelijk adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

De heer D.J. (Dick) van Huizen