Het dagelijks bestuur van de gemeente Nijkerk is het college van burgemeester en wethouders. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris (algemeen directeur).