Het dagelijks bestuur van de gemeente Nijkerk is het college van burgemeester en wethouders. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris (algemeen directeur).

In de gemeente Nijkerk bestaat het college van burgemeester en wethouders sinds 30 mei 2022 uit de volgende personen:

  • Burgemeester mr.drs. G.D. (Gerard) Renkema
  • Wethouder mevrouw drs. E. (Esther) Heutink-Wenderich (CDA)
  • Wethouder de heer ing. C.J. (René) Windhouwer (CDA)
  • Wethouder mevrouw drs. A.M.W. (Audrey) Rohen (PRO21)
  • Wethouder mevrouw mr. M. (Mariëlle) Broekman-van der Pers (VVD)
  • Gemeentesecretaris de heer drs. J. G. (Johan) de Jager (per 1 juni 2023)
Op de foto van links naar rechts: Marielle Broekman, Johan de Jager, Esther Heutink-Wenderich, Gerard Renkema, Audrey Rohen, René Windhouwer

Het college zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten die de gemeenteraad neemt. Om de vier jaar zijn er verkiezingen. Dan wordt er ook een nieuw college van B en W gevormd. De huidige collegeperiode loopt tot 2026.
Burgemeester en wethouders hebben ieder een aantal beleidsgebieden in hun portefeuille. Meer informatie over het beleid kunt u lezen in het Coalitieakkoord 'Samen wonen, samen werken, samen leven'.

Bekijk ook het overzicht van de nevenfuncties van de collegeleden.