De gemeenten Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel en Regio Foodvalley onderzoeken de mogelijkheden voor een Food Production Cluster van (agro)foodbedrijven en toeleveranciers in het noordelijk gedeelte van Regio Foodvalley. 

In de regio Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel zijn veel grote bedrijven gevestigd die voedsel produceren of machines en verpakkingen maken voor de (agro)foodsector. In de afgelopen periode heeft adviesbureau Seinpost met twintig van deze bedrijven gesproken om in kaart te brengen waar de kansen liggen en hoe die verzilverd kunnen worden.

Kansen op het gebied van samenwerking

Uit de gesprekken bleek onder meer dat voedsel- en voedselgerelateerde bedrijven vaak intensief verticaal samenwerken met bijvoorbeeld leveranciers en afnemers in de keten, maar dat er kansen liggen om ook onderling samen te werken. Een andere bevinding is dat bij grote maatschappelijke thema’s onderzoeks- en onderwijsinstellingen en bedrijven extra kansen krijgen als ze intensiever samenwerken. Denk aan de eiwittransitie, het tegengaan van voedselverspilling en het verduurzamen van de voedselproductie.

Rol voor producerende bedrijven bij voedselvraagstukken

Mariëlle Broekman, wethouder van de gemeente Nijkerk: “Bij het vinden van antwoorden op zulke grote voedselvraagstukken ligt er een grote rol voor producerende voedsel- en voedselgerelateerde bedrijven. Hoe schaal je bijvoorbeeld met slimme productietechnieken innovaties op naar een industrieel niveau? In deze regio raken fundamenteel en toegepast onderzoek de praktijk. Het versterken van verbindingen in de regio FoodValley is daarom belangrijk en daar kan een Food Production Cluster een bijdrage aan leveren.”

Kopgroep gaat aan de slag met ambities en ideeën

Het onderzoek naar het Food Production Cluster is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland. Naar aanleiding van de gesprekken is een kopgroep samengesteld met ondernemers en vertegenwoordigers uit het onderwijs, de gemeenten en de regio. Deze kopgroep gaat een voortrekkersrol vervullen en gaat met elkaar aan de slag om ambities en ideeën voor het Food Production Cluster uit te werken.

12 mei 2022