Huishoudens met een laag inkomen of een inkomen net boven het sociaal minimum krijgen in 2022 een extra tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten.

Op 7 juli 2022 is bekend geworden dat het bedrag van € 800,- verhoogd kan worden naar € 1.300. Iedereen die al een aanvraag heeft gedaan hoeft niet opnieuw een aanvraag te doen. Als u de betaling van € 800 al heeft ontvangen, dan krijgt u automatisch een nabetaling van € 500. De gemeente Nijkerk is van plan de € 500 in de tweede week van oktober 2022 na te betalen.

Handelen wij uw aanvraag af na 4 oktober 2022? Dan ontvangt u direct € 1.300,-. Dit geldt dus ook voor de aanvragen die voor 5 oktober 2022 zijn ingediend, maar die op 5 oktober 2022 nog niet waren afgehandeld.

Voor wie is de energietoeslag?

De energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm.

 • Inwoners met een bijstandsuitkering.
 • Inwoners met een inkomen of uitkering op of net boven het sociaal minimum.
 • Zelfstandige ondernemers of zzp’ers met een inkomen of uitkering op of net boven het sociaal minimum.

Wat zijn de normen?

Uw totale netto (gezins)inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm (exclusief vakantietoeslag). Dit is de norm die geldt in uw situatie. Is er op uw inkomen beslag gelegd of zit u in een schuldhulpverleningstraject (WSNP of MSNP)? Wij houden dan rekening met het inkomen waarover u kunt beschikken. 

Hieronder ziet u hoe hoog uw netto inkomen exclusief vakantietoeslag mag zijn. 

Normen voor ontvangen energietoeslag
Leefvormper 01-01-2022per 01-07-2022
Alleenstaande (ouder) zonder kostendelers 21 jaar tot AOW leeftijd€ 1.244,54€ 1.256,08
Echtpaar zonder kostendelers 21 jaar tot AOW leeftijd€ 1.777,92€ 1.794,40
Alleenstaande (ouder) zonder kostendelers ouder dan AOW leeftijd€ 1.382,89€ 1.397,27
Echtpaar zonder kostendelers ouder dan AOW leeftijd€ 1.872,49€ 1.892,81

Kunt u de kosten levensonderhoud delen met medebewoners? Dan gelden andere bedragen. U kunt dit navragen bij de gemeente.

Betaling toeslag

Als u een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt, voldoet u in ieder geval aan de voorwaarden. De energietoeslag is inmiddels aan u uitbetaald.

Toeslag aanvragen

Heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? U kunt tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen

 • via het online formulier. U heeft hiervoor DigiD nodig om in te loggen;
 • het papieren formulier uitprinten, invullen en opsturen of afgeven op het gemeentehuis.
 • door het formulier op te halen bij de receptie van het gemeentehuis;
 • door naar het gemeentehuis te bellen via telefoonnummer (033) 247 22 22 en te vragen het formulier naar u op te sturen.

U kunt het ingevulde papieren aanvraagformulier plus de bewijsstukken opsturen naar of afgeven bij de receptie op het gemeentehuis. Is het gemeentehuis gesloten kunt u de stukken in de brievenbus naast de ingang doen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van aanvraagformulier? Sigma Formulierenhulp helpt inwoners van de gemeente Nijkerk gratis bij het invullen. Voor meer informatie over formulierenhulp kunt u bellen met (033) 2474830 of kijken op de website van Sigma(externe link).

De energietoeslag wordt maar één keer per huishouden verstrekt. Dit betekent als iemand op uw adres al een energietoeslag heeft ontvangen, u deze niet nogmaals kunt krijgen. 

Hebt u vragen of wilt u een aanvraagformulier per post ontvangen? Stuur een mail naar energietoeslag@nijkerk.eu of bel naar het gemeentehuis via telefoonnummer (033) 247 22 22.

Kosten besparen

De gemeente ondersteunt inwoners met een laag inkomen waar het kan. Dat gaat veel verder dan alleen de energietoeslag van 800 euro. De gemeente ondersteunt ook bij geldzorgen en schulden. Verder kunnen inwoners de hulp van het energieloket inroepen voor tips om te besparen op de energiekosten. Er zijn verschillende regelingen voor huiseigenaren. Deze zijn te vinden op www.duurzaam-nijkerk.nl(externe link).
De gemeente is ook met de woningcorporaties in gesprek om snel meer woningen te verduurzamen, zodat de energierekening verder omlaag kan.
 

Meer informatie

Lees meer over de energietoeslag.

Veel gestelde vragen bij de aanvraag Energietoeslag

Heeft u een vraag over de aanvraag van de Energietoeslag? De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u hieronder.

 • Ik heb een aanvraag ingediend, maar ik heb nog geen reactie. Wanneer kan ik een reactie verwachten?
  We hebben sinds 15 mei 2022 dagelijks veel aanvragen ontvangen. Het is daarom erg druk. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. 
  Wij doen ons uiterste best om alle aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. Op dit moment kan het zijn dat u nog geen reactie hebt op uw aanvraag, ook als u deze direct heeft ingediend toen dit mogelijk was. De gemeente mag in principe 8 weken doen over een aanvraag. Wij gaan er van uit dat wij de aanvragen binnen deze termijn kunnen afhandelen. 
  Twijfelt u of uw aanvraag goed is binnengekomen? Dan vragen wij u om niet direct te bellen na het indienen van uw aanvraag, maar hier enkele werkdagen mee te wachten. Er kan enige tijd zitten tussen het moment waarop u uw aanvraag indient, en het moment waarop dit zichtbaar is voor de consulent. Als het voor de consulent zichtbaar is, kunnen wij u zo goed mogelijk informeren!

 • Ik heb mijn huurcontract niet meer. Wat moet ik doen?
  Bent u alleenstaande of een echtpaar? En woont u alleen op uw adres (eventueel samen met uw minderjarige kinderen)? Dan kunt u ook een betaalbewijs van de huur (bankafschrift) inleveren. De brief over de laatste huurverhoging is ook voldoende.
  Wonen er nog andere (meerderjarige) personen op uw adres? Dan kunt u ook de brief met de laatste huurverhoging inleveren. Let op: een bankafschrift met de betaling van de huur is dan dus niet voldoende.
   
 • Ik heb een koopwoning, kom ik dan ook in aanmerking voor de Energietoeslag? 
  Het maakt niet uit of u een koopwoning of een huurwoning heeft. Als u een koopwoning heeft, levert u geen huurcontract in maar een bewijsstuk waaruit blijkt dat u als hoofdbewoner verantwoordelijk bent voor het betalen van de hypotheek. 
   
 • Ik moet een (kopie van) een geldig legitimatiebewijs tonen/inleveren. Is een rijbewijs ook goed?
  Helaas, een rijbewijs is voor ons niet voldoende. Dat staat in de Participatiewet, de wet die de Energietoeslag regelt. Daarom vragen wij om een geldig paspoort of een geldige ID-kaart.
   
 • Ik krijg niet maandelijks een energienota. Ook heb ik het contract van de energieleverancier niet meer. Wat kan ik inleveren?
  Het moet voor ons duidelijk zijn dat degene die de energietoeslag aanvraagt, ook verantwoordelijk is voor de betaling van de energienota. Daarom vragen wij om dit bewijsstuk. Een vergelijkbaar document, zoals een e-mail gericht aan u over uw verbruik of een printscreen van een overzicht in een app kan voor ons ook voldoende zijn.
  Bent u alleenstaande of een echtpaar? En woont u alleen op uw adres (eventueel samen met uw minderjarige kinderen)? Dan kunt u ook een betaalbewijs van de betaling van de energienota (bankafschrift) inleveren.