Voor 2023 werkt de rijksoverheid opnieuw aan een energietoeslag. De precieze regels hiervoor zijn nog niet duidelijk. De invoering van de energietoeslag 2023 is voorlopig uitgesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wet ingaat.
Zodra de wet van kracht is, bepaalt de gemeente wie voor de energietoeslag in aanmerking komt en hoe deze kan worden aangevraagd.

Hoge afrekening energiekosten?

Heeft u een hoge afrekening van uw energieleverancier waardoor u in de financiële problemen komt? Of heeft u extra energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door.

Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand. Op de pagina Bijzondere bijstand vindt u hierover meer informatie. Neem contact met ons op en we bekijken samen met u of u voor de individuele bijzondere bijstand in aanmerking komt.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact met ons op via telefoonnummer 033 - 247 22 22. Of kijk op de pagina Hulp bij financien en schulden welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.
 

Kosten besparen

De gemeente ondersteunt inwoners met een laag inkomen waar het kan. De gemeente ondersteunt ook bij geldzorgen en schulden. Verder kunnen inwoners de hulp van het energieloket inroepen voor tips om te besparen op de energiekosten. Er zijn verschillende regelingen voor huiseigenaren. Deze zijn te vinden op www.duurzaam-nijkerk.nl(externe link).
De gemeente is ook met de woningcorporaties in gesprek om snel meer woningen te verduurzamen, zodat de energierekening verder omlaag kan.