Energietoeslag 2023

Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, verstrekt de overheid over 2023 nog één keer een energietoeslag. Dit is in de gemeente Nijkerk een eenmalig bedrag van maximaal € 1.300,00 netto per huishouden.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Nijkerk als u;

  • 21 jaar of ouder bent in 2023;
  • in 2023 in de gemeente Nijkerk woont en de  hoofdbewoner in de woning bent;
  • een contract heeft met een energieleverancier;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • een laag inkomen heeft.

Wat is een laag inkomen?

Uw totale netto (gezins)inkomen mag in 2023 niet hoger zijn dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (exclusief vakantietoeslag). Als uw inkomen iets hoger is dan deze grens, dan komt u misschien in aanmerking voor een deel van de energietoeslag.

Hieronder ziet u hoe hoog uw netto-inkomen exclusief vakantietoeslag mag zijn: 

Leefvorm per 01-07-2023                                                                         120% bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder) zonder kostendelers 21 jaar tot AOW-leeftijd           € 1.386,95

Echtpaar zonder kostendelers 21 jaar tot AOW-leeftijd                                   € 1.981,34

Alleenstaande (ouder) zonder kostendelers ouder dan AOW-leeftijd            € 1.547,74

Echtpaar zonder kostendelers ouder dan AOW-leeftijd                                    € 2.101,70

Is er op uw inkomen beslag gelegd of zit u in een schuldhulpverleningstraject (WSNP of MSNP)? Wij houden dan rekening met het inkomen waarover u kunt beschikken.

Wij kijken altijd naar uw maandinkomen voorafgaand aan de aanvraagdatum. Ontvangen wij uw aanvraag na 31 december 2023? Dan kijken wij naar het inkomen in de laatste maand(en) van 2023.

Inwoners met een bijstandsuitkering en een zelfstandig huishouden kregen de toeslag automatisch op hun rekening gestort. Zij hoeven de energietoeslag dus niet meer aan te vragen.

De energietoeslag kan via de website van de gemeente worden aangevraagd: www.nijkerk.eu/energietoeslag. Aanvragen kan tot 1 juli 2024.

Voor vragen over de energietoeslag kunt u mailen naar energietoeslag@nijkerk.eu of bellen naar 033 - 247 22 22 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag ook van 17.00 tot 20.00 uur