Op de locatie van het huidige stadhuis worden circa 30 woningen ontwikkeld. Het historisch stadhuis blijft een trouwlocatie en wordt mogelijk aangevuld met een andere functie omringd met een stadstuin.

plangebied fase 1a

In 2021 is een aantal informatie- en werkbijeenkomsten gehouden op basis waarvan een stedenbouwkundige visie is opgesteld. In december 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Twee partijen hebben beroep ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Het is nog niet bekend wanneer de zitting bij de Raad van State hiervoor zal plaatsvinden.

Start selectie- en verkoopproces

Op 17 januari 2024 is het selectie- en verkoopproces gestart om een marktpartij te kiezen die fase 1a gaat ontwikkelen. De eerste fase is een openbare voorselectie. Hieraan kunnen alle potentiële gegadigden meedoen op basis van referenties en hun visie op deze ontwikkeling. Uit alle aanmeldingen worden vier partijen geselecteerd voor de volgende fase. Zij werken een plan en schetsontwerp uit en doen een grondbod. Uit deze vier partijen wordt het beste plan gekozen. In het hele selectieproces is kwaliteit het belangrijkste selectiecriterium: hoogwaardige architectuur met goede inpassing in de omgeving en duurzaamheid.

Meer info over de verkoopprocedure is te vinden op: Verkoopprocedure Stadshaven fase 1a, Nijkerk - Akro Consult Tender Platform(externe link).

Planning

  • 1e helft 2024: selectie- en verkoopprocedure marktpartij fase 1a

  • 2e helft 2024:   uitwerking ontwerp + aanvraag omgevingsvergunning

  • 2025-2026:        start uitvoering en realisatie