Op de locatie van het huidige stadhuis worden circa 30 woningen ontwikkeld. Het historisch stadhuis blijft een trouwlocatie en wordt mogelijk aangevuld met een andere functie omringd met een stadstuin.

plangebied fase 1a

In 2017 is voor deze locatie al een aantal uitgangspunten door de gemeenteraad vastgesteld. In 2021 is een aantal informatie- en werkbijeenkomsten gehouden op basis waarvan een stedenbouwkundige visie is opgesteld. In december 2022 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Door twee partijen is van de mogelijkheid gebruik gemaakt om beroep in te stellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Het is nog niet bekend wanneer de zitting bij de Raad van State hiervoor zal plaatsvinden.

Planning

  • 2023: Start selectie marktpartijen
  • 2024-2025: Start uitvoering/realisatie