Voor de herontwikkeling van de Havenkom is een gebiedsvisie “Stadshaven Nijkerk” vastgesteld. En ligt het ontwerpbestemmingsplan(externe link) ter inzage.

De vastgestelde gebiedsvisie “Stadshaven Nijkerk”(externe link) is het kader voor de uitwerking van het gebied. Met de ontwikkeling van de Stadshaven biedt Nijkerk ruimte aan groen stedelijk wonen voor de 21ste eeuw, in de nabijheid van voorzieningen, met ruimte voor recreatie in samenhang met het stadshart. De woningmix sluit aan bij de actuele vraag van zowel betaalbare, kleine en levensloopbestendige woningen als traditionele rijwoningen en stadswoningen in het hogere segment. In Stadshaven Nijkerk wordt eveneens een nieuwe passantenhaven gerealiseerd en er is ruimte voor voorzieningen die passend en aanvullend zijn voor het centrum van Nijkerk en die het gebied levendig maken. Er is geen ruimte voor detailhandel.

Bij twee deelgebieden van het Stadshaven Nijkerk zijn de uitwerkingen al verder gevorderd. Het gaat om de locatie gemeentehuis en locatie Meubel- en Tapijthal.

Planning

  • 2023 – 14 februari 2024:            Ontwerpbestemmingsplan ter inzage, mogelijkheid voor indienen zienswijzen.

  • 5 februari 2024                             Inloopbijeenkomst Stadshaven Nijkerk, 18.30 – 20.00 in het gemeentehuis van Nijkerk.

  • Medio 2024:                                  Vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad.

  • 2024 – 2030:                                 Fasegewijze uitwerking en uitvoering.