Begin dit jaar konden inwoners van gemeente Nijkerk via een digitale kaart reageren op nieuwe voorkeursplekken voor laadplekken in de gemeente. Deze laadpalen zijn nodig om de overgang naar elektrisch rijden ook in de gemeente Nijkerk mogelijk te maken. 

Elektrisch laden bij u in de buurt

In totaal heeft de gemeente 154 reacties ontvangen en beoordeeld. Op de voorgestelde laadplekken gaven Nijkerkers 79 positieve reacties en 75 negatieve reacties. Vaak zat daar een goed voorstel voor een andere plek in de buurt bij.

Plankaart voor laadpalen aangepast

Positieve reacties heeft de gemeente gebruikt als extra bevestiging dat de bedoelde laadplek de juiste is. Voor 7 laadplekken heeft de gemeente besloten om het advies van inwoners over te nemen. Daar komt de laadpaal op een betere plek in de buurt.

Op de plankaart kunt u zien op welke plekken de komende jaren nieuwe laadpalen kunnen komen. 

Meer informatie vindt u op de pagina over de laadpalen in Nijkerk.