Veel gestelde vragen over laadpalen

Hieronder vindt u meer informatie over de laadpalen en de plannen hiervoor in de gemeente Nijkerk.

Waarom al die laadpalen?

Naar schatting rijden er in 2030 zo'n 1,9 miljoen elektrische auto's op de Nederlandse wegen. Om al deze auto’s van elektriciteit te voorzien, zullen zo'n 1,7 miljoen laadpalen nodig zijn. Om dat aantal te halen moeten er iedere dag ruim 100 geplaatst worden.
We weten dat de druk op de openbare laadpalen groot is. Terwijl een paar jaar geleden nog voor iedere elektrische auto een openbare laadpaal beschikbaar was, moest in 2021 iedere laadpaal al gedeeld worden met 4,6 auto's.
Steeds meer mensen gaan elektrisch rijden. Voor de mensen die geen plek voor een laadpunt op eigen terrein hebben, plaatsen we op verzoek laadpalen in de openbare ruimte. Dat wil zeggen: pas als iemand een laadpaal aanvraagt via Vattenfall, dan gaan we de dichtstbijzijnde paal van de kaart plaatsen.

Waarom worden er niet meteen meer laadpalen in de openbare ruimte geplaatst?

We proberen te zorgen dat er steeds genoeg laadpalen bij komen, zodat het aantal elektrische voertuigen kan blijven groeien. In 2050 verwachten we dat bijna iedere auto in de gemeente elektrisch rijdt. Als je dat bedenkt, kunnen we beter meteen meer laadpalen plaatsen.

Toch is het niet zo simpel. Nederland heeft wel een goed ontwikkeld landelijk netwerk van laadpalen, maar dit netwerk moet blijven meegroeien om de groei van het aantal elektrische voertuigen mogelijk te maken. Ook moeten we verstandig omgaan met de beschikbare parkeerplaatsen. We proberen steeds een balans te vinden. Elektrische voertuigen moeten kunnen laden én fossiele brandstofvoertuigen moeten kunnen parkeren in de openbare ruimte. Daarom plaatsen we pas een laadpaal als iemand er eentje aanvraagt Vattenfall. Door de plekken vooraf te bepalen en alvast het verkeersbesluit te nemen, duurt het plaatsingsproces wel veel korter.

Hoe werkt een laadpaal in de openbare ruimte?

Niet alle laadpalen werken precies hetzelfde, maar meestal wordt eerst de auto verbonden met de laadpaal door de laadkabel in te pluggen. Daarna meld je je met de laadpas aan bij de laadpaal en begint het laden. De kosten worden automatisch van de rekening afgeschreven.

Waarom geen inductieladen of laden vanuit een lantaarnpaal?

Een openbare laadpaal werkt op dit moment het beste. Hij voldoet aan technische, kwaliteits- en veiligheidseisen en is gemakkelijk te gebruiken. Inductieladen staat nog in de kinderschoenen. Het is een dure techniek en er is een hoger energieverlies dan bij laden met een kabel.
Het samenvoegen van lantaarnpaal en laadpunt heeft verschillende nadelen. Lantaarnpalen krijgen bijvoorbeeld overdag geen stroom. Toch zijn er bedrijven die verlichting en laden gecombineerd aanbieden. Op dit moment is dat nog niet ver genoeg ontwikkeld en te duur.

Kan een ander voertuig zoals een scooter ook laden aan een laadpaal?

Nee. Een scooter of fiets kan aan een ‘gewoon’ stopcontact laden. Hierdoor is het voor deze lichtere elektrische vervoersmiddelen niet zo moeilijk om een plek te vinden om op te laden.

Wat is een interactieve kaart?

Een interactieve plan- en prognosekaart geeft een overzicht van de bestaande en geplande laadpalen in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. De laadbehoefte en alle mogelijke laadplekken in de gemeente worden inzichtelijk gemaakt. U kunt snel zien waar alle mogelijke laadplekken zitten en uw mening geven over een bepaalde plek. Ook kunt u een voorstel doen voor een andere plek. Op deze manier kan iedereen meedenken over de beste plek en kunnen we samen een goede keuze maken.
Het is goed om te weten dat de plekken die wij voorstellen uitgaan van voorspellingen voor de toekomst. Dit is informatie over de verwachte laadbehoefte, de spreiding van de laadpalen, hoeveel er geparkeerd zal worden, mogelijkheden om kabels te leggen, de zichtbaarheid en de bereikbaarheid. Het doel is om zoveel mogelijk mensen met zo min mogelijk laadpalen hun voertuigen te laten opladen.

Waarom een interactieve plankaart?

Met behulp van de interactieve plankaart willen we op een proactieve en efficiënte manier in één keer voor meerdere laadpalen de beste plekken vastleggen. 
De gedachte achter de plankaart is dat we elektrisch rijden willen stimuleren. Elektrisch rijden is namelijk beter voor het klimaat dan rijden op fossiele brandstof. De interactieve kaart helpt om sneller laadpalen te kunnen plaatsen.
Met de interactieve kaart kunnen bewoners meedenken over de laadplekken. Zo komen we tot betere keuzes. En u weet alvast waar er in de toekomst een paal kan komen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een voorgestelde laadplek?

Via de interactieve kaart kunt u aangeven of u eens bent met een voorgestelde laadplek. U kunt ook een voorstel doen voor een plek die volgens u beter is. De gemeente verzamelt alle reacties en maakt dan een keuze voor de meeste geschikte plek. Bent u het daarna echt niet eens met een plek voor een laadpaal, dan kunt u nog altijd bezwaar maken op het verkeersbesluit. De gemeente moet de laadplekken officieel regelen door een verkeersbesluit erover bekend te maken.

Waarom zijn sommige eerder geplande laadpalen nog niet geplaatst?

Op de interactieve kaart staan ook plekken van laadpalen die nog niet zijn geplaatst. Deze plekken stonden op de vorige kaart, maar zijn nog door niemand aangevraagd. Deze plekken gaan mee in het nieuwe verkeersbesluit en kunnen nog steeds worden aangevraagd.

Waar kan ik als toekomstige e-rijder straks mijn auto opladen?

Als u zelf een laadpaal aanschaft, dan laat u die op eigen terrein installeren. Bijvoorbeeld op de oprit of in de garage. U hoeft hiervoor geen vergunning of ontheffing aan te vragen. Een laadpaal in de openbare ruimte kunt u aanvragen als u geen eigen parkeerterrein heeft. Een openbare laadpaal aanvragen doet u via www.laadpaalaanvragen-oost.nl/.

Wie kiest de plek van de laadpaal in de openbare ruimte?

De gemeente kiest uiteindelijk de plek van een nieuwe laadpaal in de openbare ruimte. Hierbij is al rekening gehouden met onder andere de spreiding van de laadpalen, veiligheid, mogelijkheden om kabels te leggen, de zichtbaarheid en bereikbaarheid.

Hoe kan ik een openbare laadpaal aanvragen?

U kunt een openbare laadpaal aanvragen bij de gemeente, via de website www.laadpaalaanvragen-oost.nl/. Eerst wordt de aanvraag beoordeeld en dan wordt de dichtstbijzijnde plek van de kaart gekozen. Daarna worden de kabels geregeld en de laadpaal geplaatst.

Waarom duurt het zo lang voordat een laadpaal wordt geplaatst?

Er zijn veel partijen betrokken bij de plaatsing van een laadpaal: de gemeente, de netbeheerder Liander, de laadpaalexploitant Vattenfall en de aannemer/installateur. De gemeente heeft de taak om een geschikte plek te zoeken. Dat doen we met deze kaart. Daarbij moeten we rekening houden met zaken als aanrijdbeveiliging, het onderhoud aan de laadpaal en de hulpdiensten die er geen last van mogen hebben. De netbeheerder Liander is nodig om alle kabels en leidingen in de grond te checken. Er ligt bijvoorbeeld niet overal een goede stroomvoorziening voor een laadpaal. De aangewezen plek moet afgezet worden en er moeten de juiste verkeersborden bij. Een geschikte monteur moet tijd hebben om de laadpaal te plaatsen. Ook hebben we te maken met een overbelast stroomnet, waardoor er wachttijden kunnen ontstaan. Al met al vraagt het plaatsen van een openbare laadpaal veel tijd en aandacht.

Komen de gekozen laadplekken op bestaande parkeerplaatsen?

De gekozen laadplekken komen op bestaande parkeerplaatsen.

Mogen ook niet-elektrische auto’s parkeren bij een openbare laadpaal?

Nee. De parkeervakken bij een laadpaal reserveren we voor elektrische auto’s.

Hoe zit het met laadpaalklevers?

De term ‘laadpaalklevers’ wordt gebruikt voor elektrische rijders die hun auto aan een laadpaal laten staan als de auto opgeladen is. Dat probleem valt echter reuze mee. Minder dan 1% van de laadsessies zijn 48 uur of langer. De meeste elektrische rijders gedragen zich net als andere autobezitters. Het grootste deel van de laadsessies start in de avond als mensen thuiskomen (tussen 17.00 en 20.00 uur) en eindigt de volgende ochtend als ze weer vertrekken (tussen 6.00 en 9.00 uur).