Begin dit jaar konden inwoners van gemeente Nijkerk via een digitale kaart reageren op nieuwe voorkeursplekken voor laadplekken in de gemeente. Deze laadpalen zijn nodig om de overgang naar elektrisch rijden ook in de gemeente Nijkerk mogelijk te maken. 

In totaal heeft de gemeente 154 reacties ontvangen en beoordeeld. Op de voorgestelde laadplekken gaven Nijkerkers 79 positieve reacties en 75 negatieve reacties. Vaak zat daar een goed voorstel voor een andere plek in de buurt bij. 

Plankaart voor laadpalen aangepast

Positieve reacties heeft de gemeente gebruikt als extra bevestiging dat de bedoelde laadplek de juiste is. Voor 7 laadplekken heeft de gemeente besloten om het advies van inwoners over te nemen. Daar komt de laadpaal op een betere plek in de buurt.

Op de plankaart kunt u zien op welke plekken de komende jaren nieuwe laadpalen kunnen komen. 

Proactief laadpalen plaatsen

Op deze kaart staan ongeveer 200 locaties waar in de komende jaren nieuwe laadpalen bijgeplaatst kunnen worden. Naast de plaatsing van een laadpaal op aanvraag van een inwoner, is er de mogelijkheid om proactief laadpalen te plaatsen. Daarom gaat de gemeente een verzamelverkeersbesluit publiceren. Hierdoor wordt de doorlooptijd van het plaatsen van een laadpaal versneld. Per jaar plaatst de gemeente proactief een aantal laadpalen. Deze zullen op laadplekken worden geplaatst die alleen maar positieve reacties hebben gekregen. De overige locaties (niet proactief) worden pas aangelegd als er een aanvraag van een inwoner binnenkomt. 

Verkeersbesluit

De gemeente publiceert verkeersbesluiten op Mijnoverheid.nl en op de gemeentepagina in het weekblad Stad Nijkerk. Inwoners, die het niet eens zijn met het verzamelverkeersbesluit, kunnen dan 6 weken een officieel bezwaar indienen. Na deze periode wordt de plankaart, afhankelijk van het advies van de bezwaarschriftencommissie, definitief. De plankaart staat online en is door iedereen te bekijken. 

Voordat Vattenfall een laadpaal gaat plaatsen, komt er een aankondigingsbord met daarop een link naar de gemeentelijke website. Zo weten de mensen in de buurt dat er een laadpaal wordt geplaatst. Dit bord staat er minimaal twee weken voor plaatsing.