In Nederland zijn er heel veel kinderen die door het lage inkomen van hun ouders niet mee kunnen doen aan activiteiten. Iets wat voor veel andere kinderen wel heel gewoon is. Bijvoorbeeld meedoen met voetbal, muziekles, een schoolreisje of je verjaardag vieren is niet vanzelfsprekend voor ieder kind. Voor deze kinderen is er het Kindpakket. In de gemeente Nijkerk biedt het Kindpakket een aantal mogelijkheden.

Meedoen

Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen een gemeentelijke bijdrage ontvangen voor de kosten van sport, cultuur en onderwijs. Voor ieder kind tot achttien jaar is het bedrag € 300 per kalenderjaar. In de volgende drie situaties is er soms extra geld mogelijk:

  • bij de geboorte van een eigen kind;
  • voor een zwemdiploma voor een eigen kind vanaf vijf jaar;
  • voor een ID-kaart voor een veertienjarig kind, dat nog geen geldig identiteitsbewijs heeft.

Voor informatie en aanvragen kunt u contact opnemen met het Sociaal Team via het algemene telefoonnummer (033) 247 22 22.
Is deze bijdrage voor uw kind(eren) niet genoeg? Soms is het mogelijk extra hulp te krijgen vanuit de deelnemende fondsen. Hieronder staat hoe dat gaat. Let op! Altijd eerst ‘Meedoen' aanvragen.

Leergeld Nijkerk

Leergeld Nijkerk wil dat alle kinderen kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ook kinderen van wie de ouders het financieel niet breed hebben. Als er geen geld is voor zaken die voor school nodig zijn biedt Leergeld Nijkerk hulp. Bijvoorbeeld door een fiets of laptop te geven of te betalen. Of voor buitenschoolse activiteiten als werkweek of schoolreis. Leergeld Nijkerk biedt hulp door het betalen van een factuur of door het geven van de noodzakelijke (leer)middelen voor kinderen van vier tot achttien jaar. Informatie en contact: www.leergeldnijkerk.nl.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Nijkerk

Kinderen van vier tot achttien jaar uit een gezin met ouders die geen extra geld hebben voor sport of cultuur is er het Jeugdfonds Sport en cultuur. Met dit fonds kunnen kinderen toch sporten bij een vereniging. Of ze kunnen lessen volgen op het gebied van kunst en cultuur. Het JFSC betaalt de contributie/het lesgeld van een vereniging en eventueel sportkleding/materialen. De bijdrage is maximaal € 225 voor sport en € 425 voor kunst/cultuur per kind per jaar. Het geld wordt overgemaakt naar de sportvereniging of organisatie waar uw kind lid van is. Voor informatie en contact: Danny Brouwer (danny@nijkerksportiefengezond.nl).

Jarige Job

Deze stichting trakteert kinderen op hun verjaardag als het inkomen van de ouder(s) laag is. Jarige Job geeft geen geld, maar een complete verjaardagsbox aan de ouders. Zo kunnen zij van de verjaardag van hun kind een echte feestdag maken.
Informatie en contact: www.leergeldnijkerk.nl.

Nationaal Fonds KinderHulp

U kunt soms een beroep doen op KinderHulp als ondersteuning door bovenstaande fondsen niet mogelijk is en het wel noodzakelijk is. KinderHulp geeft financiële ondersteuning aan kinderen én jongeren in armoede van nul tot 21 jaar. Bijvoorbeeld voor therapie, kamerinrichting, naamsverandering of medicijnen.
Informatie en contact: www.leergeldnijkerk.nl of aanmelden@nijkerk.eu.

Kinderopvangtoeslag

Soms is er bijzondere bijstand mogelijk als er geen recht is op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. En soms is er bijzondere bijstand mogelijk voor de eigen bijdrage voor de kinderopvang. Overleg hierover met uw klantmanager werk en inkomen.
Zie verder de informatie over de kinderopvangtoeslag via de belastingdienst: Kinderopvangtoeslag (belastingdienst.nl)