In Nederland zijn er heel veel kinderen die door het lage inkomen van hun ouders niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn. Bijvoorbeeld meedoen met voetbal, muziekles, schoolreisje of je verjaardag vieren, is niet vanzelfsprekend voor ieder kind. Voor deze kinderen is er Kindpakket. In de gemeente Nijkerk biedt het Kindpakket een aantal mogelijkheden.

Meedoen

Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen een gemeentelijke bijdrage ontvangen voor de kosten van sport, cultuur en onderwijs. Voor ieder kind tot 18 jaar is het bedrag € 300,- per kalenderjaar. In de volgende drie situaties is er soms extra geld mogelijk:

  • bij de geboorte van een eigen kind;
  • voor een zwemdiploma voor een eigen kind vanaf 5 jaar;
  • voor een ID-kaart voor een 14-jarig kind, dat nog geen geldig identiteitsbewijs heeft.

Voor informatie en aanvragen kunt u contact opnemen met het Loket MO via het algemene telefoonnummer 14 033.

Is deze bijdrage voor uw kind(eren) niet genoeg? Dan is het soms mogelijk om extra hulp te krijgen vanuit de deelnemende Fondsen. Hieronder staat hoe dat gaat. Let op! Altijd eerst ‘Meedoen' aanvragen.

Leergeld Nijkerk

Leergeld Nijkerk wil dat alle kinderen kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ook kinderen waarvan de ouders het financieel niet breed hebben. Wanneer er geen geld is voor zaken die voor school nodig zijn, bijvoorbeeld een fiets, laptop of voor buitenschoolse activiteiten als werkweek of schoolreis, biedt Leergeld Nijkerk hulp door het betalen van een factuur of in natura door het schenken van de noodzakelijke (leer)middelen voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Informatie en contact: www.leergeldnijkerk.nl.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Nijkerk

Kinderen van 4 tot 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen via het Jeugdfonds Sport en cultuur sporten bij een vereniging en lessen op het gebied van kunst en cultuur volgen. Het JFSC betaalt de contributie/het lesgeld van een vereniging en eventueel sportkleding/materialen. De bijdrage is maximaal € 225,00 voor sport en € 425,00 voor kunst/cultuur per kind per jaar. Het geld wordt overgemaakt naar de sportvereniging of organisatie waar u kind les heeft. Informatie en contact: lara@nijkerksportiefengezond.nl.

Jarige Job

Deze stichting trakteert kinderen uit gezinnen met een laag inkomen op een verjaardag. Jarige Job geeft geen geld maar een complete verjaardagsbox aan de ouders. Zo kunnen zij van de verjaardag van hun kind een echte feestdag maken.
Informatie en contact: www.leergeldnijkerk.nl.

Nationaal Fonds KinderHulp

U kunt soms een beroep doen op KinderHulp als ondersteuning door bovenstaande fondsen niet kan en het noodzakelijk is. KinderHulp geeft financiële ondersteuning aan kinderen én jongeren in armoede van 0 tot 21 jaar. Bijvoorbeeld voor therapie, kamerinrichting, naamsverandering of medicijnen.
Informatie en contact: www.leergeldnijkerk.nl of aanmelden@nijkerk.eu.