Heeft u een klacht over het leerlingenvervoer, dan kunt u dit via het online formulier doorgeven aan team Leerlingenvervoer.

Online klacht leerlingenvervoer indienen