De vergoeding voor leerlingenvervoer kan bestaan uit:

 • Een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer (eventueel met begeleider),
 • Eigen vervoer (kilometervergoeding),
 • Een fietsvergoeding
 • Aangepast vervoer (taxi- of busvervoer).

Voor wie is leerlingenvervoer bedoeld?

Een vergoeding voor het leerlingenvervoer is er voor uw zoon/dochter als:

 • De school voor speciaal (basis) onderwijs of Voortgezet speciaal onderwijs meer dan zes kilometer van uw huis staat.
 • De school van uw keuze op basis van uw godsdienstige of levensovertuiging meer dan zes kilometer van uw huis staat.
 • Uw zoon/dochter op het speciaal (basis) onderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs een blijvende lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap heeft, waardoor zelf reizen niet mogelijk is.

Kijk ook op het schema of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer.

Of u een vervoersvergoeding krijgt hangt af van:

 • Het type onderwijs 
 • De afstand tussen uw huis en de school 
 • De leeftijd van uw zoon/dochter 
 • De hoogte van uw inkomen 
 • De persoonlijke situatie en/of de handicap van uw zoon/dochter 

Wanneer dit alles duidelijk is, kijken we welke vorm van vervoersvergoeding u krijgt. We willen dat uw zoon/dochter zo zelfstandig en goedkoop mogelijk reist. We kijken dus ook of uw zoon/dochter op de fiets of met het openbaar vervoer naar school kan reizen. En als het nodig is worden de vervoerskosten van een begeleider vergoed.

De vervoersvergoeding wordt alleen gegeven voor de rit naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Daar moet natuurlijk, plek zijn. En daar moet het juiste onderwijs worden gegeven. Het zelf naar school leren reizen is belangrijk voor de zelfstandigheid. De gemeente Nijkerk vindt dit ook belangrijk en biedt daar zo nodig hulp bij. Fijn als uw zoon/dochter zo min mogelijk afhankelijk is van taxivervoer. Daarom is het taxivervoer het allerlaatste wat beperkt wordt vergoed. Taxivervoer is alleen mogelijk in combinatie met andere leerlingen die dit vervoer ook nodig hebben. Het (leren) reizen met de fiets en het openbaar vervoer worden gestimuleerd en staan centraal. Die kosten worden meestal vergoed. Ook van leertrajecten. Vraag ons naar de mogelijkheden hiervoor.

Welke documenten heeft u nodig om de aanvraag in te dienen?

 • Een toelaatbaarheidsverklaring voor een vorm van speciaal onderwijs (SO, SBO, VSO). Deze moet door de indicatiecommissie of het samenwerkingsverband zijn afgegeven.
 • Als ouders moet u het schriftelijk uitleggen als u uw zoon/dochter liever naar een andere school wilt laten gaan dan de dichtstbijzijnde passende school.
 • Een verklaring van de aard van de beperking van uw zoon/dochter. En waarom uw zoon/dochter niet alleen of met begeleiding op de fiets of met het openbaar vervoer naar school kan. 
 • Een inkomstenverklaring van de Belastingdienst van u en uw eventuele partner. Dit moet als uw gezamenlijk gecorrigeerd verzamelinkomen in 2022 minder was dan € 29.700. En als uw zoon/dochter naar het speciaal basisonderwijs gaat of het basisonderwijs (SBO, BO). 

Als er een vergoeding nodig is voor het vervoer naar een stageschool, dan is er een verklaring nodig van de school dat uw zoon/dochter stageloopt. Er kan maar voor één adres een aanvraag worden gedaan. Als er sprake is van co-ouderschap moeten beiden ouders een aanvraag doen. Als u een aanvraag doet voor een vervoersvergoeding van of naar twee woonadressen gelden er extra voorwaarden. Ook wordt er een toeslag in rekening gebracht.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding kunnen ouders (lees ook: voogden, pleegouders of verzorgers) online een aanvraag indienen.

Een aanvraag voor het nieuwe schooljaar ontvangen wij graag steeds deze vóór 1 juni 2024 inclusief de benodigde bewijsstukken en eventuele andere documenten die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen op uw aanvraag. 
Denk hierbij aan een deskundigheidsverklaring waarom uw kind niet zelfstandig of met begeleiding kan reizen. Op de pagina van de aanvraagformulieren vindt u een voorbeeld 'Deskundigheidsverklaring' die u zou kunnen laten invullen door de (orthopedagoog van) school.

Hoe eerder uw aanvraag bij ons binnen is, hoe sneller u uw besluit hoort. Aanvragen die ná 1 juni worden ingediend, kunnen niet altijd voor de start van het schooljaar beoordeeld worden.

Wanneer moet de aanvraag ontvangen zijn bij de gemeente?

 • Voor speciaal (basis) onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs vóór 1 mei (de huidige leerlingen hebben inmiddels een mail/brief ontvangen met daarin de link).
 • Voor het basisonderwijs en nieuwe leerlingen kunt u een aanvraag indienen vanaf 1 mei.

Laat het ons weten als het niet lukt om de aanvraag op tijd te doen. Bijvoorbeeld omdat nog niet duidelijk is naar welke school uw zoon of dochter gaat.

Geen vervoer bij aanvragen ná 1 juni 2024 ingediend

Als uw zoon/dochter alleen met een auto (wij noemen dit: aangepast vervoer) naar school kan, is het volgende belangrijk: onze vervoerder maakt in de laatste drie weken voor het nieuwe schooljaar alle planningen en routes. Wij kunnen in die periode geen leerlingen aanmelden.
Als u ná 1 juni 2023 een aanvraag indient dan is de kans groot dat wij uw zoon/dochter niet meer op tijd bij de vervoerder kunnen aanmelden. Het kan dus zijn dat u uw zoon/dochter de eerste drie schoolweken zelf naar school moet brengen. Ook andere veranderingen die u in deze periode laat weten, kunnen zij dan niet meenemen in de planning.

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Zo zelfstandig mogelijk reizen of leren reizen is iets wat de gemeente Nijkerk stimuleert. Dat gunnen we uw zoon/dochter. Natuurlijk alleen als dit ook kan, daarom onderzoeken we dat eerst. Zo min mogelijk afhankelijk zijn van taxivervoer, zien we ook graag. Het is belangrijk om altijd te kijken waar de zelfstandigheid gestimuleerd kan worden. Daar heeft uw zoon/dochter ook iets aan buiten schooltijd.

Er zitten nog meer voordelen aan deze zelfstandigheid voor kinderen. Kinderen ontwikkelen sneller. Kinderen zijn minder afhankelijk van anderen. Kinderen gaan makkelijker vriendschappen aan. Ook zijn er meer stagemogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt als je zelfstandig kunt reizen.

We stimuleren het reizen met het openbaar vervoer graag. Daarom vergoeden wij vanaf het schooljaar 2022-2023 ook de openbaar vervoerskosten. Dit doen we ook voor leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gaan. Het eerste jaar vergoeden we 100% van de kosten van het openbaar vervoer. Het tweede jaar 50%. En het derde jaar 25%. Dit doen we ook voor de vervoerskosten van een begeleider en van leertrajecten. En natuurlijk alleen als dat nodig is. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Het kan zijn dat het nodig is om een keuring door een onafhankelijke arts te regelen. Dit doen we voor uw zoon/dochter om te kijken of het mogelijk is om met het openbaar vervoer te kunnen reizen. Maar we kijken ook of het mogelijk is om dit aan te leren. Als we een medische (her)keuring noodzakelijk vinden, krijgt u op tijd een oproep voor een afspraak. De (her)keuring is op het gemeentehuis in Nijkerk.

Let op: u moet uw aanvraag leerlingenvervoer jaarlijks online indienen.

De Reiskoffer

Wij weten hoe moeilijk het voor sommige kinderen is om zelfstandig te reizen in het openbaar vervoer of met de fiets. De Gemeente Nijkerk wil de kinderen graag helpen om te leren reizen met het openbaar vervoer of de fiets. Dit doen wij in samenwerking met De Reiskoffer, want de stap naar zelfstandig reizen maak je samen. 
Binnen De Reiskoffer staat veiligheid voorop. Wat betekent dat voor de leerling?
Het leren reizen gaat met een app op de telefoon die de leerling, en het thuisfront, stap voor stap de route toont. Maar met De Reiskoffer is het ook mogelijk, dat er iemand met de leerling meereist die de leerling vertelt waar hij/zij heen moet lopen of welke bus het kind moet hebben. Reizen met zowel de app als iemand die met de leerling meegaat kan ook, zodat een veilige reis gegarandeerd is.

Mocht uw kind meedoen, maar lukt het toch niet om helemaal zelfstandig te gaan reizen? Dan staat de taxi gewoon weer voor hem/haar klaar.
De deelname aan De Reiskoffer en de kosten van openbaar vervoer betaalt de gemeente volledig. Het reizen met het openbaar vervoer is dus gratis. Ook voor u als u met uw kind gaat oefenen. Voor het fietsen naar school is eveneens een vergoeding mogelijk.

Wat gebeurt er na aanmelding?

Na de aanmelding gaan we eerst samen kijken welk reis-ondersteuningsproduct het beste bij de leerling past. Dit kan ook een combinatie van producten zijn bus, trein en of de fiets. Deelname is daarmee ook altijd maatwerk.

In deze link vindt u meer informatie over de inhoud van De Reiskoffer en de ondersteunende producten waarmee De Reiskoffer werkt: De GoOV-App, De Buzz Buddy en Samen Reizen Met… 

Informatie

Voor eventuele vragen over het formulier, de procedure of het leerlingenvervoer in het algemeen kunt u een contact opnemen met team Leerlingenvervoer, telefoonnummer (033) 247 22 22, e-mail: leerlingenvervoer@nijkerk.eu.

Het Team Leerlingenvervoer heeft tijdens de aanvraagperiode (maart t/m augustus) voor het nieuwe schooljaar een vast telefonisch spreekuur. Dit is op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot en met 12.00 uur.
Buiten dit spreekuur kunt u uw vragen mailen leerlingenvervoer@nijkerk.eu. Wij komen er dan zo snel mogelijk op terug.