Gaat uw zoon/dochter naar een school voor speciaal (basis) onderwijs of een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs? Dan komt hij of zij mogelijk in aanmerking voor leerlingenvervoer.

Informatie

Voor eventuele vragen over het formulier, de procedure of het leerlingenvervoer in het algemeen kunt u een contact opnemen met team Leerlingenvervoer, telefoonnummer 14 033, e-mail: leerlingenvervoer@nijkerk.eu.

Telefonisch spreekuur van 1 mei tot en met 31 juli

Het team heeft gedurende de aanvraagperiode een telefonisch spreekuur op de maandag en dinsdag van: 10:00 uur tot en met 11:00 uur en van 14:00 tot en met 15:00 uur. Op de donderdagochtend van 10:00 uur tot en met 11:00 uur. Buiten dit spreekuur kunt u uw vragen mailen naar bovenstaand mail adres.