Er zijn veel mensen die langere tijd intensief zorgen voor een naaste. Deze vorm van zorg heet mantelzorg. Voor veel mensen is het zorgen voor een vriend of familielid vanzelfsprekend, maar deze zorg is geen lichte taak. Vooral mantelzorgers die de zorg combineren met een baan of eigen gezin lopen kans om overbelast te raken.

Steunpunt Mantelzorg

De gemeente Nijkerk wil mantelzorgers ondersteunen. Hiervoor kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg van Sigma. Sigma biedt u informatie en advies, maar ook emotionele ondersteuning en lotgenotencontact. De stichting is telefonisch te bereiken op het telefoonnummer (033) 2474830 of per e-mail info@sigma-nijkerk.nl. U kunt ook kijken op de website van Sigma.

Mantelzorgwaardering

Voorheen verstrekte de rijksoverheid het 'mantelzorgcompliment', maar deze regeling is vervallen. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk om mantelzorgers van inwoners uit de gemeente Nijkerk jaarlijks een blijk van waardering te geven. De gemeente Nijkerk heeft gekozen dit te doen via een cadeaubon ter waarde van € 100. Iedereen die lange tijd (langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week) onbetaald zorgt voor iemand met wie zij een persoonlijke band hebben, zoals partner, kind, familie of vriend komt in aanmerking voor deze bon.

De gemeente heeft Sigma, Steunpunt Mantelzorg gevraagd de aanvragen in behandeling te nemen en de bonnen te verspreiden. Meer informatie vindt u op www.sigma-nijkerk.nl of via mantelzorg@sigma-nijkerk.nl of (033) 247 4830.