De campagne ‘Waar kies jij voor als er minder geld is?’ is afgelopen. Veiligheid, thuis voor iedereen en bestaanszekerheid komen als de top 3 van belangrijkste onderwerpen naar voren. Over de vraag of men wel of niet bereid is om meer belasting te betalen om diensten of voorzieningen te behouden zijn de meningen ongeveer 50-50 verdeeld. Graag bedanken we iedereen die heeft meegedaan!

Wat moet de gemeente blijven doen?

Deelnemers konden naast de onderwerpen uit de top 3 kiezen uit duurzaam leven, schaarse ruimte, economie en samenleving en iedereen doet mee. Binnen elk onderwerp vroegen we welke dingen de gemeente zou moeten blijven doen. Voor de top 3 vonden de deelnemers de volgende dingen het belangrijkste.

  1. Veiligheid: aanpak drugscriminaliteit, voorkomen jongeren in criminaliteit, aanpak jongerenoverlast.
  2. Thuis voor iedereen: genoeg huizen, woningen voor ouderen, woningen voor gezinnen.
  3. Bestaanszekerheid: armoede bestrijden, sterk vangnet bieden, kinderen lezen en schrijven.

Alle resultaten zijn te lezen in een participatieverslag. Dit verslag en een aantal bijlagen kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Lees hier het persbericht over dit onderwerp.

De raad in gesprek over de voorstellen

Vanaf 2026 krijgen gemeenten in Nederland minder geld van de Rijksoverheid. Om ondanks het tekort te kunnen blijven investeren in de samenleving is 4 miljoen euro nodig. Het college doet nu voorstellen aan de gemeenteraad om dit toekomstige tekort in de begroting op te lossen. De voorstellen zijn mede op basis van de inbreng van de inwoners opgesteld. Het college heeft drie scenario’s opgesteld, één zonder verhoging van de onroerend zaak belasting (ozb) en twee met verhoging van de ozb. De raad gaat binnenkort in gesprek over deze voorstellen. Wanneer de datum hiervoor bekend is kunt u dat hier lezen. Op 4 juli 2024 neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de financiële toekomst van de gemeente (Kadernota 2025).

Wilt u de online sessie van 23 januari 2024 over dit onderwerp terugkijken? Dat kan via de link: online bijeenkomst van 23 januari(externe link).