Uit verkeersonderzoek is gekomen dat er minder auto’s en ander gemotoriseerd verkeer in het centrum komen, in vergelijking met 2018. Het is daardoor prettiger leven en winkelen in het centrum. Daarnaast blijkt uit de enquête van december vorig jaar dat de meeste mensen tevreden en positief zijn over het eenrichtingsverkeer en de beperkte toegang van het centrum. Wel zijn er adviezen en tips te geven om de leefbaarheid en de openbare ruimte in het centrum verder te verbeteren. Die adviezen en tips worden de komende maanden opgepakt.

Het centrum van Nijkerk heeft een systeem met beperkte toegang voor auto’s en ander gemotoriseerd verkeer. Ook zijn een aantal straten eenrichtingsverkeer. In december 2023 konden Nijkerkers aangeven wat ze van deze maatregelen vinden. Dat hebben 288 mensen gedaan en daar zijn we heel blij mee. Ook zijn de verkeersbewegingen gemeten. Uit de enquête en de metingen komen een paar verbeterpunten.

Eenrichtingsverkeer strenger handhaven

Er komt meer handhaving op het eenrichtingsverkeer. Er komen duidelijkere borden bij de ingang van de Frieswijkstraat, Bagijnenstraat, Kolkstraat en Catharinastraat. Ook krijgen ontheffinghouders een brief hierover en worden er geen waarschuwingsbrieven meer verstuurd. De camerabeelden worden trouwens alleen gebruikt voor het registreren van verkeersovertredingen. De privacy is gewaarborgd.

Enkele straten worden voetgangersgebied

Het gebied van beperkte toegang blijft zoals het nu is. Er is geen reden om het groter te maken.

De Singel, Kloosterstraat, Synagogepad en Brede Beek worden voetgangersgebied. Fietsen mag er nog steeds tijdens de venstertijden. Als er op deze straten toch nog wordt geladen en gelost, kunnen ze op termijn met paaltjes worden afgesloten. 

We gaan bekijken of we het systeem voor ontheffingen gebruikersvriendelijker kunnen maken. 

Andere opmerkingen

Uit de enquête kwamen ook ideeën en opmerkingen over andere verkeersonderwerpen. Die gingen bijvoorbeeld over parkeren voor gehandicapten en over kruispunten van de binnenring. Deze zaken worden op een later moment opgepakt.