Soms kan een woning of bouwwerk een monument worden. De gemeente kan op eigen initiatief of op aanvraag besluiten een pand als gemeentelijk monument aan te wijzen.

Een gemeentelijk monument is meestal een bijzonder gebouw, maar het kan ook een bijzondere brug of park zijn. Een woning of pand kan ook een monument worden. U kunt de gemeente vragen uw pand als gemeentelijk monument aan te wijzen.

Hoe werkt het?

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om aan te wijzen welke panden gemeentelijke monumenten worden. Het college doet dit na advies van de gemeentelijke commissie ruimtelijke kwaliteit.

  • Of uw pand een gemeentelijk monument kan worden, hangt af van bijvoorbeeld de bouwstijl en of er bijzondere mensen in hebben gewoond.
  • Een gemeentelijk monument is iets anders dan een rijksmonument. Rijksmonumenten worden door de Rijksoverheid aangewezen.

De aanwijzing van gemeentelijke monumenten is geregeld in de gemeentelijke Erfgoedverordening.

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente om uw pand als monument aan te wijzen. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • de architect
  • de bouwstijl
  • het bouwjaar
  • belangrijke eerdere bewoners
  • archeologische vondsten die in of rond uw pand zijn gedaan
  • belangrijke historische gebeurtenissen die in of rond uw pand hebben plaatsgevonden