Portefeuille

 • Economie
 • Bedrijventerreinen
 • Toerisme, Recreatie en Vrijetijdseconomie
 • Werk, Participatie en Inkomen, Schuldhulpverlening
 • Armoedebeleid
 • Inburgering
 • Onderwijs - Arbeidsmarkt
 • Kunst, Cultuur en Erfgoed
 • BLNP
 • Dienstverlening en Bedrijfsvoering
 • Project nieuwe gemeentehuis

Over wethouder Mariëlle Broekman

Ik ben getrouwd, moeder van twee grote zonen en woon inmiddels negentien jaar met veel plezier in Nijkerk. Al lange tijd ben ik politiek actief en maatschappelijk betrokken. De afgelopen vier jaar als wethouder in onze mooie gemeente, met o.a. economie, bedrijfsvoering, werk en inkomen als aandachtsgebieden. Ik verheug me erop hiermee verder te kunnen gaan, samen met ondernemers, organisaties en inwoners. De afgelopen jaren is een mooie samenwerking ontstaan en daar geef ik ook de komende periode graag invulling aan. Ook zet ik me de komende vier jaar graag in voor kunst, cultuur en erfgoed. Mijn vrije tijd breng ik graag door met familie en vrienden, op of rond het water, op de fiets of wandelend.

Wilt u kennis maken met wethouder Mariëlle Broekman? Bekijk het filmpje(externe link) via YouTube.