Column 8 november 2023, Joost van Wijnen, raadslid ChristenUnie-SGP

Deze week is het de week van Gelijke Kansen. Ik moet daarbij denken aan een veelgebruikte zin op het moment dat je hierover het gesprek voert: “het is maar net waar je wieg staat”.

In deze tijd van oorlog en conflicten en meer dichtbij van asielcrisis, stikstofcrisis, klimaatcrisis, en wooncrisis, maakt het je des te meer bewust van het feit dat de meeste van ons het over het algemeen goed hebben. En dat in dit specifieke geval de wieg voor ons als inwoners van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen goed stond.

In vergelijking met eerder genoemde leed wordt alles relatief, ook in onze gemeente Nijkerk…toch?

Maar:

  1. De achtergrond van jongeren beïnvloedt in grote mate hun toekomst.
  2. Werkloosheid treft laagopgeleiden bijna twee keer zo hard als hoogopgeleiden.
  3. Bovendien leven zij gemiddeld zes jaar korter en genieten zij vijftien jaar minder van een goede gezondheid. Slechts 30% van hun kinderen behaalt een hoog opleidingsniveau, terwijl dit percentage bij kinderen van hoogopgeleide ouders op 80% ligt.
  4. Intelligentie speelt hierbij geen rol: kinderen van laagopgeleide ouders krijgen vaker een vmbo-advies, ongeacht hun Cito-score.

Bovengenoemde punten geven de noodzaak aan om stappen te zetten die helpend zijn om te zorgen voor gelijke kansen. Daar maakt mijn fractie van de ChristenUnie-SGP zich hard voor: een samenleving waarin iedereen zich gezien weet en gelijke kansen heeft. Waarin het niet uitmaakt waar je bent geboren of hoe veel of weinig je bezit, maar waarin iedereen vanuit gelijkheid wordt benaderd en behandeld. We zijn er nog lang niet, maar elke stap is er een.

Reageren? joostvanwijnen@gmail.com