De gemeente Nijkerk gaat vanaf 24 mei a.s. tijdelijk woonruimte aanbieden aan 30-40 statushouders in het gemeentelijke gebouw de Dependance aan de Kolkstraat 31 in Nijkerk. Deze oplossing is nodig, omdat de gemeente de komende periode tot 1 juni 84 statushouders moet huisvesten en er bijna geen woningen beschikbaar zijn. Verder komt er een begeleid wonen project voor negen jonge statushouders van 16-18 jaar in het gebouw aan de Holkerstraat 43-45 in Nijkerk. Deze alleenstaande jongeren hebben begeleiding en zorg nodig om straks op eigen benen te kunnen staan als ze volwassen zijn.

Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen om in Nederland te blijven. Eerst voor vijf jaar en meestal wordt de vergunning na vijf jaar omgezet in een vergunning voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat statushouders deel gaan uitmaken van onze samenleving. Een belangrijk onderdeel hiervan is huisvesting. Het is de taak van de gemeente om geschikte woonruimte voor deze mensen te vinden. Het Rijk bepaalt hoeveel statushouders elke gemeente moet huisvesten. 

Lastig om woningen te vinden voor statushouders

Het vinden van woningen voor statushouders is lastig. Op dit moment komen er veel te weinig woningen vrij om onze statushouders een thuis te bieden. De gemeente is in gesprek met woningcorporaties om oplossingen te vinden. In heel Nederland hebben gemeenten problemen met het vinden van woningen voor statushouders. Dat betekent dat deze mensen blijven wonen in asielzoekerscentra. Daardoor komen er geen plekken vrij voor nieuwe asielzoekers. Het Rijk lost dit voor een deel op door statushouders in hotels te plaatsen. In Nijkerk woont op dit moment een aantal statushouders in Hotel het Ampt van Nijkerk. Na een half jaar moet de gemeente deze kosten overnemen van het Rijk. Het is veel te kostbaar voor de gemeente om deze mensen in een hotel te laten wonen. Daarom is de gemeente op zoek gegaan naar een andere betaalbare oplossing.

Huisvesting in de Dependance is voor minimaal twee jaar

Er is gekozen voor huisvesting in de Dependance, omdat dit gebouw met minimale bouwkundige aanpassingen kan worden omgebouwd naar een woonlocatie. Het gaat om een tijdelijke oplossing voor minimaal twee jaar. In dit pand mag volgens het omgevingsplan nu niet worden gewoond. Om dit mogelijk te maken bereidt de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor. Het afhandelen van deze aanvraag duurt zes maanden. Gezien de urgentie heeft het college een gedoogbeslissing genomen. Dit betekent dat de gemeente in de periode tot de omgevingsvergunning is verleend het wonen in de Dependance zonder deze vergunning toelaat. 

Begeleiding door Selamzorg en het Nidos

In de groep statushouders die de gemeente Nijkerk moet huisvesten zitten ook jongeren die zonder familie uit hun land zijn gevlucht en alleen zijn. Ze zijn nog minderjarig en kunnen nog niet zonder begeleiding op zichzelf wonen. Om die reden is gezocht naar een mogelijke locatie voor een begeleid wonen project met jongeren van 16-18 jaar. Selamzorg is bereid om hier in samenwerking met het Nidos jonge statushouders te huisvesten. De opvang vindt plaats in een kleinschalige en huiselijke omgeving. De jongeren krijgen 7 dagen per week 24 uur per dag begeleiding.