Maandag 25 maart zijn acht statushouders aangekomen in het Hotel Ampt van Nijkerk. Zij zullen hier de komende tijd verblijven, samen met de veertien andere statushouders, die het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hier eind november 2023 heeft ondergebracht. Deze Nieuwe Nijkerkers zijn aan onze gemeente gekoppeld en wachten tot zij een woonruimte krijgen toegewezen. 

Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen om in Nederland te blijven. Dit betekent dat ze deel gaan uitmaken van onze samenleving. Een belangrijk onderdeel hiervan is huisvesting. Het is aan de gemeente om geschikte woonruimte voor hen te vinden, zodat zij hier een nieuw thuis kunnen maken. Het Rijk bepaalt hoeveel statushouders een bepaalde gemeente moet huisvesten.

De mensen die nu in het Ampt van Nijkerk worden ondergebracht, wachten al langer dan 12 weken op een huis in onze gemeente. Zij woonden nog in een asielzoekerscentrum, wat betekende dat er minder ruimte was voor nieuwe asielzoekers. Om plek vrij te maken, heeft het Rijk aan het COA gevraagd om deze mensen in een hotel onder te brengen. Daar kunnen zij wachten op de toewijzing van een woning. Ondertussen starten zij ook alvast met hun inburgering, onder begeleiding van Vluchtelingenwerk Nederland. In het hotel is een gemeenschappelijke ruimte voor hen beschikbaar, waar zij overdag kunnen verblijven. 

Het vinden van woningen is best lastig, omdat de gemeente steeds meer statushouders moet huisvesten, en het bijna uitsluitend gaat om alleenstaande mensen. Hierdoor zijn er veel woningen nodig. De gemeente spant zich in om zo snel mogelijk woonruimte te vinden waar deze mensen naar toe kunnen verhuizen, en waar zij hun nieuwe bestaan op kunnen bouwen. Dit moet binnen een half jaar na plaatsing in het hotel. 

De komende periode kan het COA nog meer statushouders onderbrengen in een hotel of in een andere verblijfsaccommodatie in onze gemeente, tot een maximum van 24 mensen.