Duurzaam en in beweging

De Omgevingsvisie is een plan voor de toekomst van onze gemeente. Nijkerk groeit en daar moeten we goed mee omgaan. Het gaat over de fysieke leefomgeving: alles dat we buiten zien en nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Met deze visie laten we zien hoe onze leefomgeving erover vijftien jaar uit kan zien. In de visie maken we keuzes over de onderwerpen wonen, werken, verkeer, voorzieningen, landbouw, recreatie, landschap en natuur. We geven ook aan hoe we onze gemeente duurzaam willen maken.

De Omgevingsvisie is een plan op hoofdlijnen, voor de periode tot 2040. Alle nieuwe plannen moeten passen binnen de Omgevingsvisie. Dat geldt niet alleen voor plannen van de gemeente, maar ook voor plannen van inwoners en bedrijven. De Omgevingsvisie is een flexibel plan. We kunnen de visie aanpassen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. 

U kunt de ontwerp Omgevingsvisie gemeente Nijkerk downloaden.
De Omgevingsvisie staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bij de Omgevingsvisie is gebruik gemaakt van een onderzoek, de Milieueffectrapportage.

De Omgevingsvisie is een groot document. De hoofdlijnen en belangrijkste nieuwe ontwikkelingen leest u hier in de Omgevingsvisie in één oogopslag.

Bekijk ook het tijdpad van het proces naar de Omgevingsvisie 2040.

Mening geven tot en met 17 mei 2022

De afgelopen periode hebben we de Omgevingsvisie met hulp van deskundigen en inwoners gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 april 2022 het ontwerp vrijgegeven voor inspraak. U heeft hiermee de mogelijkheid om als inwoner een mening te geven over de visie.

U kunt van 6 april tot en met 17 mei 2022 uw mening geven over de Omgevingsvisie. Bent u het ergens niet mee eens, vul dan het online formulier in. Of stuur een brief naar de gemeente Nijkerk (met vermelding van Omgevingsvisie), Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk.

Na 17 mei beoordeelt de gemeente de reacties en past de visie eventueel aan. Het college neemt vervolgens nog voor de zomervakantie 2022 de beslissing de Omgevingsvisie aan de gemeenteraad voor te leggen. Na de zomer behandelt de gemeenteraad de visie en stelt het de visie vast. Bij deze vaststelling houdt de gemeenteraad rekening met de reacties op de visie.