Hoe zien onze stad, wijken en dorpen er in de toekomst uit? Dit beschrijven we in de eerste ‘Omgevingsvisie gemeente Nijkerk 2040’. Deze Omgevingsvisie maken we met elkaar. Denk samen met inwoners, bedrijven en organisaties na hoe onze gemeente de komende twintig jaar verandert en wat dat betekent voor de omgeving. Bijvoorbeeld als het gaat om wonen en voorzieningen in de wijk, bereikbaarheid, gezond leven, werken en ondernemen in de gemeente. Of om groen, water, het klimaat en nieuwe energie.

Doel

Het doel is om - met de resultaten van de online enquête en de reacties vanuit de samenleving plus de gesprekken met experts van de verschillende thema’s - te komen tot een eerste Omgevingsvisie.
De gemeente beschrijft de toekomstvisie voor de komende twintig jaar als het gaat om wonen, werken, duurzaamheid, mobiliteit, voorzieningen, natuur en landschap. Het proces en de kernwaarden zijn weergegeven in infographics. Deze vindt u hieronder. 

De verwachting is dat in het voorjaar van 2022 deze eerste Omgevingsvisie voor de gemeente Nijkerk klaar is.