De gemeente Nijkerk is volop in ontwikkeling. In de komende jaren bouwen wij gemiddeld 250 woningen. Een derde deel van deze woningen moet sociale woningbouw zijn. Naast ruimte voor woningen willen wij ook zorgen voor voldoende ruimte voor werkgelegenheid en bedrijfslocaties. Wij willen ook een duurzame gemeente zijn. Daarom werken wij hard aan een overgang naar duurzame energie. Al onze plannen komen samen in de Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk. In deze visie maken wij keuzes welke plannen waar tot stand komen en wanneer. De visie beschrijft de ontwikkelingen tot 2040. In de visie gaan wij in op wonen, werken, voorzieningen, mobiliteit, buitengebied en duurzame ontwikkeling.

Koersdocument

In aanloop naar de Omgevingsvisie hebben wij ons doel en de ambities voor de ontwikkeling en de inrichting van de leefomgeving vastgelegd in een Koersdocument ‘Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040’. Wij streven naar een goede leefomgeving voor wonen, werken en welzijn in een CO2-neutrale gemeente. Om dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat er nu al keuzes worden gemaakt voor de toekomst. Er zal op allerlei terreinen het nodige veranderen. Het Koersdocument beschrijft onze ideeën, onze plannen en onze keuzes. Keuzes bijvoorbeeld over de plekken voor het bouwen van nieuwe woningen en voorzieningen. Voortdurend vragen wij ons af hoe we de leefomgeving om ons heen moeten inrichten, hoe wij de omgeving het beste kunnen beheren en welke aanpassingen er nodig zijn. 

Lees ook het Koersdocument en/of de samenvatting hiervan.

Doel

Het doel is om - met de resultaten van de online enquête en de reacties vanuit de samenleving plus de gesprekken met experts van de verschillende thema’s - te komen tot een eerste Omgevingsvisie.
De gemeente beschrijft de toekomstvisie voor de komende twintig jaar als het gaat om wonen, werken, duurzaamheid, mobiliteit, voorzieningen, natuur en landschap. Het proces en de kernwaarden zijn weergegeven in infographics. Deze vindt u hieronder. 

De verwachting is dat in het voorjaar van 2022 deze eerste Omgevingsvisie voor de gemeente Nijkerk klaar is.

De Omgevingswet

De Omgevingsvisie is één van de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.