De Omgevingswet

De Omgevingswet regelt alles over bouwen en het gebruik van onze omgeving

De nieuwe Omgevingswet regelt alles over het bouwen en het gebruik van onze leefomgeving. De wet regelt ook ons milieu, onze veiligheid en de gezondheid in de leefomgeving. De wet bevat onder andere regels over geluid, bodem, water, geur, licht, explosieve stoffen, maar ook regels over landschap en cultuurhistorie. Ook het organiseren van een evenement valt onder de Omgevingswet.

De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. De beslistermijn bij een korte procedure is maximaal acht weken. Als een complexe vergunningaanvraag onder een uitgebreide procedure valt is de beslistermijn langer.