Vanaf 1 juli 2022 is er een nieuwe wet voor de ruimtelijke inrichting van Nederland: de Omgevingswet. De Omgevingswet is landelijke wetgeving en gaat ook in de gemeente Nijkerk voor veranderingen zorgen.

Er gaat best wel veel veranderen. De wet maakt het een stuk overzichtelijker welke regels er zijn voor o.a. wonen, werken, vervoer, recreatie en milieu. 
Op deze pagina staat algemene informatie over de Omgevingswet en op hoofdlijnen wat er voor inwoners en ondernemers gaat veranderen.

Wilt u weten waar de Omgevingswet over gaat? Bekijk dan het filmpje over de Omgevingswet.

Waarom een nieuwe wet?

Regels zijn nodig om activiteiten in het drukke Nederland in goede banen te leiden. Gaandeweg is een wirwar aan regels gegroeid waardoor initiatieven soms moeilijk van de grond komen. Deze nieuwe wet heeft minder regels, gaat voor een snellere besluitvorming en biedt straks meer ruimte voor initiatief van inwoners en ondernemers. Daarbij krijgt de samenwerking tussen inwoners/ondernemers en de gemeente een belangrijke rol.

Voor wie geldt de Omgevingswet?

Voor iedereen die iets wil gaan veranderen in de leefomgeving.

Samenwerken voor de Omgevingsvisie van de gemeente Nijkerk

De Omgevingswet verplicht de gemeente om een visie voor het hele grondgebied op te stellen. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties gaat deze Omgevingsvisie over hoe de gemeente Nijkerk er in de toekomst uit moet gaan zien.
Welke stappen zijn hiervoor al gezet?

Logo Aan de slag met de Omgevingswet

Meer informatie

Op dit moment wordt er gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Ook komt er nog voorlichting door de Rijksoverheid. De gemeente Nijkerk gaat bepaalde groepen die vaak met de nieuwe wet te maken krijgen, nog informeren en ondersteunen om met de Omgevingswet aan de slag te gaan.

Kijk ook op