In Nederland zijn heel veel wetten en regels voor de omgeving waarin we wonen en leven. De wetten en regels gaan o.a. over de bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn ingewikkeld en spreken elkaar soms ook tegen en zorgen ervoor dat het aanvragen van een vergunning niet altijd makkelijk is. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit eenvoudiger: 26 wetten en een paar honderd regelingen op het gebied van de leefomgeving worden dan vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet. De wet maakt het een stuk overzichtelijker welke regels er zijn voor o.a. wonen, werken, vervoer, recreatie en milieu.

Meer ruimte

Hoe de gemeente Nijkerk werkt verandert ook. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken. Er is ook meer ruimte voor uw ideeën. Bijvoorbeeld voor veranderingen in uw buurt.

Instrumenten van de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt alle gemeenten en provincies om:
•    Een Omgevingsvisie;
•    Een Omgevingsplan;
•    Omgevingsprogramma’s;
•    Omgevingsvergunningen.

Op deze pagina staat algemene informatie over de Omgevingswet. U leest op hoofdlijnen wat er voor inwoners en ondernemers gaat veranderen. Wilt u weten waar de Omgevingswet over gaat? Bekijk dan het filmpje(externe link) over de Omgevingswet. 

Wilt u meer achtergrond informatie? Op de website QA Omgevingswet | Toolkit Omgevingswet(externe link) vindt u meer veel gestelde vragen en antwoorden.