In Nederland zijn heel veel wetten en regels voor de omgeving waarin we wonen en leven. De wetten en regels gaan o.a. over de bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn ingewikkeld en spreken elkaar soms ook tegen en zorgen ervoor dat het aanvragen van een vergunning niet altijd makkelijk is. Sinds 1 januari 2024 is dit eenvoudiger: 26 wetten en een paar honderd regelingen op het gebied van de leefomgeving worden dan vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet. De wet maakt het een stuk overzichtelijker welke regels er zijn voor o.a. wonen, werken, vervoer, recreatie en milieu.

Meer ruimte

Hoe de gemeente Nijkerk werkt verandert ook. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken. Er is ook meer ruimte voor uw ideeën. Bijvoorbeeld voor veranderingen in uw buurt.

Instrumenten van de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt alle gemeenten en provincies om:
•    Een Omgevingsvisie;
•    Een Omgevingsplan;
•    Omgevingsprogramma’s;
•    Omgevingsvergunningen.

Op deze pagina staat algemene informatie over de Omgevingswet. U leest op hoofdlijnen wat er voor inwoners en ondernemers gaat veranderen. Wilt u weten waar de Omgevingswet over gaat? Bekijk dan het filmpje(externe link) over de Omgevingswet. 

Wilt u meer achtergrond informatie? Op de website QA Omgevingswet | Toolkit Omgevingswet(externe link) vindt u meer veel gestelde vragen en antwoorden. Ook op de pagina 'Aan de slag met de Omgevingswet(externe link)' vindt u interessante filmpjes over het onderwerp.

De voordelen van de Omgevingswet

Wilt u bijvoorbeeld de garage ombouwen tot werkruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Met de nieuwe Omgevingswet is er nog maar één wet, één loket en één manier van werken. Dit zijn de voordelen:

 • Eén omgevingswet
  o    Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
 • Eén digitaal Omgevingsloket
  o    Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  o    In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  o    Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • Eén Omgevingsvergunning
  o    Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
  o    Binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken).
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

Wat houdt de Wet kwaliteitsborging in?

Op 1 januari 2024 ging er nog een nieuwe wet in. Deze wet heet de Wet kwaliteitsborging (Wkb). De wet kwaliteitsborging moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van bouwwerken verbeterd wordt en de positie van de opdrachtgever wordt versterkt. Door het verbeteren van de positie van de opdrachtgevers zijn zij beter in staat hun belangen ten aanzien van de bouwkwaliteit te behartigen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik.

De veranderingen uit deze wet gelden tot en met 2028 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Daarna volgen de andere bouwwerken. Op deze manier kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.