Facturen die onbetaald blijven tot er weer financiële ruimte is. Investeringen die niet gedaan kunnen worden. Financiële problemen en schulden kunnen u gemakkelijk boven het hoofd groeien. Weet dan dat u er niet alleen voor staat. Ondernemers in de gemeente Nijkerk kunt u gebruikmaken van deze ondersteuningsmogelijkheden.

Begeleiding bij financiële achterstanden

Loopt u achter met betalingen en lukt het u zelf niet meer om daar verandering in te brengen? Dan kunnen budgetbeheer, budgetbegeleiding of budgetcoaching uitkomst bieden. Ondernemers en zzp'ers in de gemeente Nijkerk kunnen gebruikmaken van gratis schuldhulpverlening. 

→ Meer informatie: www.nijkerk.eu/shvo

Gedeeltelijke kwijtschelding en schuldsanering

Zijn de schulden te groot, dan kan er onder strikte voorwaarden aan uw schuldeisers om een gedeeltelijke kwijtschelding gevraagd worden. Dat heet een minnelijke schuldregeling. Tot slot kunt u een beroep doen op de wettelijke schuldsaneringsregeling Wsnp (Wet op de schuldsanering natuurlijke personen).

→ Meer informatie: www.nijkerk.eu/shvo

Van werk naar werk

Moet u vanwege de coronacrisis noodgedwongen medewerkers laten gaan? Er zijn tal van bedrijven in de regio die juist personeel zoeken. Het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort (WSP) verbindt vraag en aanbod met elkaar. Het WSP kan in elk stadium helpen, dus ook als u alleen tijdelijk personeel wilt uitlenen. 

→ Meer informatie: www.wspregioamersfoort.nl

Bijscholing en omscholing

Zijn er andere vaardigheden, kennis of competenties nodig binnen uw bedrijf? Bijvoorbeeld omdat u door de coronacrisis een andere koers kiest? Dan kan het WSP ondersteunen met bijscholings- en omscholingstrajecten. Ook zzp’ers kunnen gebruik maken van deze mogelijkheden. 

→ Meer informatie: www.wspregioamersfoort.nl

Heroriëntatie op het ondernemerschap

Vraagt u zich af of het slim is om door te gaan met uw bedrijf? Of kunt u hulp gebruiken bij het op orde brengen van uw bedrijfsvoering? Het Geldloket Amersfoort helpt voor de gemeente Nijkerk ondernemers die zich willen heroriënteren op het ondernemerschap. 

Na een intakegesprek, waarbij ook uw privésituatie wordt meegenomen, wordt gekeken voor welke ondersteunende regelingen u in aanmerking komt. Een mogelijkheid hierbij is het doen van een quick scan. Zo’n quick scan geeft duidelijkheid over het perspectief van uw bedrijfsactiviteiten, beoordeelt de rol van de pandemie in het ontstaan van de problemen en signaleert (dreigende) schuldenproblematiek. 

→ Meer informatie: www.geldloket.nl/thema/eigen-onderneming

Coronasteunmaatregelen

Wilt u weten welke coronasteunmaatregelen er op dit moment zijn voor uw bedrijf? 
De gemeente Nijkerk heeft alle regelingen, steun- en herstelpakketten voor u op een rij gezet. 

→ Meer informatie: www.nijkerk.eu/ondersteuning-corona