Een ontheffing op een verkeersmaatregel betekent dat er een uitzondering gemaakt wordt op de verkeersmaatregelen die in Nijkerk gelden. Alle verkeersmaatregelen hebben een doel. Voorbeelden daarvan zijn de verkeersveiligheid, het waarborgen van de doorstroming van het verkeer, of het eerlijk verdelen van de parkeerplaatsen. Sommige personen worden door deze maatregelen onevenredig belemmerd, bijvoorbeeld in het geval van een fysieke beperking of omdat zij wonen binnen het gebied waar de verkeersmaatregel van kracht is.

In die gevallen kan een ontheffing worden verleend om die persoon iets toe te kunnen staan wat eigenlijk volgens de verkeersmaatregelen niet gewenst is. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet u schriftelijk een aanvraag doen. U kunt daarvoor het ‘aanvraagformulier ontheffing verkeersmaatregel’ onder aan deze pagina invullen. De toetsing die aan de hand van dit formulier volgt, bepaalt of de ontheffing afgegeven wordt.