Een ontheffing op een verkeersmaatregel betekent dat er een uitzondering gemaakt wordt op de verkeersmaatregelen die in Nijkerk gelden. Alle verkeersmaatregelen hebben een doel. Voorbeelden daarvan zijn de verkeersveiligheid, het waarborgen van de doorstroming van het verkeer, of het eerlijk verdelen van de parkeerplaatsen. Sommige personen worden door deze maatregelen onevenredig belemmerd, bijvoorbeeld in het geval van een fysieke beperking of omdat zij wonen binnen het gebied waar de verkeersmaatregel van kracht is.

In die gevallen kan een ontheffing worden verleend om die persoon iets toe te kunnen staan wat eigenlijk volgens de verkeersmaatregelen niet gewenst is. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet u schriftelijk een aanvraag doen. U kunt daarvoor het ‘aanvraagformulier ontheffing verkeersmaatregel’ onder aan deze pagina invullen. De toetsing die aan de hand van dit formulier volgt, bepaalt of de ontheffing afgegeven wordt.

Dagontheffing verkeersmaatregel

Bij de receptie van het gemeentehuis zijn dagontheffingen voor een verkeersmaatregel verkrijgbaar. Deze kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij werkzaamheden of een verhuizing.

Dagontheffingen zijn voor de volgende verkeersmaatregelen geldig:

  • C1 Geslotenverklaring
  • C2 Verboden in te rijden
  • E1 Parkeerverbod
  • E2 Verbod stil te staan
  • G7 Voetpad

Een dagontheffing kost € 8,90 per dag.

U kunt via (033) 247 22 22 een afspraak maken om de ontheffing bij de receptie op te halen.

Geslotenverklaring binnenstad

Wanneer u zich op de betreffende dag binnen de geslotenverklaring (voetgangersgebied) bevindt, kunt u contact opnemen met de betreffende bewoner of bedrijf. Zij kunnen u aanmelden als dagbezoeker en uw kenteken registreren voor de geslotenverklaring. Beschikken zij niet over een Front Yard account, stuurt u dan een mail met naam, kenteken en reden van aanvraag naar parkeren@nijkerk.eu
Meer informatie vindt u op de pagina Gesloten verklaring binnenstad.