Een ontheffing op een verkeersmaatregel betekent dat er een uitzondering gemaakt wordt op de verkeersmaatregelen die in Nijkerk gelden. Alle verkeersmaatregelen hebben een doel. Voorbeelden daarvan zijn de verkeersveiligheid, het waarborgen van de doorstroming van het verkeer, of het eerlijk verdelen van de parkeerplaatsen. Sommige personen worden door deze maatregelen onevenredig belemmerd, bijvoorbeeld in het geval van een fysieke beperking of omdat zij wonen binnen het gebied waar de verkeersmaatregel van kracht is.