In verschillende landen in de wereld is het voor veel mensen niet veilig. Die mensen hebben geen andere keuze dan vluchten. Nijkerk wil – net als andere gemeenten – bijdragen aan de opvang van mensen die naar Nederland komen op zoek naar veiligheid en een toekomst.

Oekraïners

Er verblijven 237 Oekraïense vluchtelingen op de gemeentelijk opvanglocatie op de hoek Bloemendaalseweg/Nachtegaalsteeg. Daarnaast vangen gastgezinnen 48 Oekraïense vluchtelingen op.

Asielzoekers

Asielzoekers zijn mensen die in Nederland bescherming tegen gevaar en vervolging vragen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van deze mensen. Voor het in gebruik nemen van opvanglocaties voor asielzoekers is het COA afhankelijk van gemeenten. In Nijkerk vangen we op dit moment geen asielzoekers op. Volgens de nieuwe spreidingswet, die per 1 februari 2024 is ingegaan, moeten we dit jaar zorgen voor 278 opvangplekken.

Statushouders

Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen om in Nederland te blijven. Eerst voor vijf jaar en meestal wordt deze na vijf jaar omgezet in een vergunning voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat de statushouders deel gaan uitmaken van onze samenleving. Een belangrijk onderdeel hiervan is huisvesting. Het is aan de gemeente om geschikte woonruimte voor hen te vinden, zodat zij hier een nieuw thuis kunnen maken. Het Rijk bepaalt hoeveel statushouders een bepaalde gemeente moet huisvesten.

Partners

De opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nijkerk verloopt goed, dankzij de inzet van veel organisaties en vrijwilligers. Partijen die zich hard maken voor een goede opvang van vluchtelingen zijn onder meer: