Schuldhulpverlening & budgetbeheer

Heeft u schulden en lukt het niet om deze zelf op te lossen? Durft u post niet meer open te maken, omdat u bang bent voor een nieuwe rekening of aanmaning? Schulden verdwijnen niet vanzelf. Aarzel niet en vraag hulp bij de gemeente. Verder is uitvoerder van schulddienstverlening in de gemeente Nijkerk en helpt inwoners deze problemen op te lossen. Schulddienstverlening is beschikbaar voor iedere inwoner van de gemeente ongeacht het inkomen.

Budgetbeheer kan een oplossing zijn als u beginnende schulden heeft. Of als u bang bent dat u schulden gaat krijgen omdat het u niet meer lukt om zelf uw financiën te beheren. Budgetbeheer betekent dat Verder (tijdelijk) uw geld beheert om (verdere) schulden te voorkomen. U krijgt dan tijd en rust om te leren zelf weer uw geldzaken orde te houden.

Aanmelding

 Inwoners kunnen zich via het Verder Webloket  of via telefoonnummer (088) 500 4810 aanmelden. Binnen drie dagen neemt een medewerker contact op. Als er een crisissituatie is zoals een huisuitzetting maakt Verder direct na aanmelding met u een afspraak.

Werkwijze

Verder werkt bij de aanmelding met een digitaal screeningsinstrument. Dat betekent dat u op de computer een vragenlijst invult. De resultaten van de vragenlijst worden direct besproken tijdens een intakegesprek. Na het gesprek krijgt u een ondersteuningsaanbod schulddienstverlening aangeboden. Dit is maatwerk afgestemd op uw individuele situatie.

Ketenpartners

In het begin van hulp bij schulden kan niemand zonder vrijwilligers. Deze vrijwilligers komen van Sigma, Humanitas en Schuldhulpmaatje. Vaak is iemand al bekend bij bijvoorbeeld het Sociaal Team en de woningcorporatie. Verder zoekt voor hulp contact met deze partijen, maar ook met de schuldeisers. U kunt ook zelf contact opnemen met de bijvoorbeeld het Sociaal Team en de woningcorporatie.

Wie kunnen ervan gebruikmaken?

Hulp bij schulden is beschikbaar voor iedere inwoner van de gemeente Nijkerk ongeacht het inkomen.

Zelfstandig ondernemers

Ook zelfstandig ondernemers kunnen hulp vragen bij de gemeente. Zij kunnen contact opnemen met het Sociaal Team. Deze verwijst de ondernemers door naar deskundigen die gespecialiseerd zijn in (schuld)hulpverlening aan zelfstandigen. Meer informatie vindt u op de pagina Financiële ondersteuning voor ondernemers en zzp'ers.

Voor het stellen van vragen of meer informatie, maar ook voor problemen bij het digitaal aanmelden, kunnen inwoners contact opnemen met het Sociaal Team, telefoonnummer (033) 247 22 22.

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025 gemeente Nijkerk

Nuttige websites