Sport en bewegen als motivatie voor plezier, een goede gezondheid, sociale verbinding of prestatie. Binnen het Nijkerkse Sport- en Beweegakkoord werken onderwijs, sportclubs, welzijnsorganisaties en de gemeente Nijkerk samen aan een zo gevarieerd mogelijk sport- en beweegaanbod in de gemeente. Zo doen zij hun best om goed aan te sluiten bij de uiteenlopende behoeften van alle doelgroepen. Er wordt ingezet om de maatschappelijke kracht van sport in de gemeente Nijkerk optimaal te benutten.

Het Sport- en Beweegakkoord is in juni 2023 aangepast. Lees het: Sport - en Beweegakkoord.

Met dit akkoord willen de Nijkerkse sportverenigingen en -organisaties bereiken dat:

  • Het sportaanbod nog beter aansluit op de veranderende behoefte van de sporter op zowel kwaliteit, veiligheid als toegankelijkheid.
  • Er minder mensen stoppen met sporten bij de sportverenigingen
  • Volwassenen die eenmaal zijn gestopt met sporten worden gestimuleerd om weer in beweging te komen en terugkeren bij de sportaanbieders.
  • de ondersteuning van- en dienstverlening aan de sportaanbieders beter op elkaar aangesloten kunnen worden.
  • De maatschappelijke waarde van (top)sport nog beter zichtbaar wordt
  • Sport en sportief bewegen nog meer “normaal” wordt in het dagelijkse leven van alle inwoners van de gemeente Nijkerk.

Aanmelden

Organisaties die zich nog niet hebben aangesloten bij het Sport en Beweegakkoord en dat nog wel willen, kunnen contact opnemen met de coördinator Sport en Preventie Diek Scholten via e-mail: diek@nijkerksportiefengezond.nl