Wat is het?

Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • handelingsbekwaam bent

Hoe werkt het?

U moet de standplaatsvergunning schriftelijk bij de gemeente aanvragen. De gemeente honoreert een nieuwe aanvraag dan wanneer er een plek vrij is.

Wat heb ik nodig?

Een verklaring waaruit blijkt:

  • op welke plaats u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning;
  • op welke dag of dagdeel u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning;
  • met welke goederen of diensten u de standplaats wilt innemen.

Vergeet ook niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Let op:

Voor het innemen van een standplaats op een dag- of weekmarkt of een tijdelijke markt gelden andere regels. Hiervoor hebt u een marktvergunning nodig. Kijk voor deze informatie op de pagina over de markt.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.