Wat je vanavond op je bord legt kan zomaar uit Nijkerk komen. Met tal van toonaangevende food- en foodgerelateerde bedrijven is de foodsector een belangrijke pijler van de Nijkerkse economie. Wethouder Mariëlle Broekman vertelt hoe de gemeente samenwerkt met en zich inzet voor deze sector.

De waarde van de foodsector? Die is breed. Voedsel- en voedselgerelateerde bedrijven binnen de gemeentegrenzen creëren bijvoorbeeld samen veel banen voor inwoners van de gemeente Nijkerk. Ook bieden ze volop werk aan Nijkerkse toeleveranciers en dragen ze bij aan het Nijkerkse vestigingsklimaat. Andere foodbedrijven komen graag naar Nijkerk, omdat hier toonaangevende foodspelers gevestigd zijn. “De sector draagt zo bij aan brede welvaart voor de gemeente Nijkerk, waarbij we natuurlijk niet uit het oog verliezen dat ook andere sectoren van grote waarde zijn”, aldus wethouder Broekman.

Rol als aanjager bij de Food Academy Nijkerk

De gemeente Nijkerk werkte in de afgelopen jaren nauw samen met de sector, waarbij ieder zijn eigen rol heeft. Zo was de gemeente in de afgelopen jaren als aanjager betrokken bij de ontwikkeling van de Food Academy Nijkerk (FAN). “Het is mooi om te zien hoe bedrijven en elkaar daarin gevonden hebben rond een concreet vraagstuk: hoe zorgen we voor voldoende instroom van goedgekwalificeerde werknemers? Het is echt een grote meerwaarde dat we nu in onze eigen gemeente jongeren en zij-instromers op een hele praktijkgerichte manier kunnen opleiden.”

Aanwakkeren van trots op de foodsector

Inmiddels weten voedsel- en voedselgerelateerde bedrijven uit de regio Nijkerk elkaar ook steeds vaker op andere terreinen te vinden, waardoor de sector op een natuurlijke manier uitgroeit tot een cluster waarbij het geheel meer is dan de som der delen. “Samen sta je sterker. Je kunt als foodbedrijf zelf adverteren, maar het is veel krachtiger om samen te laten zien hoe innovatief de sector is en hoe aantrekkelijk het werk is dat plaatsvindt op onze bedrijventerreinen. Ik zie dat daardoor ook steeds meer trots ontstaat. Dat is belangrijk want dat draagt er uiteindelijk ook aan bij dat ouders zien: een toekomst in de foodsector biedt kansen voor mijn kind.”

Onderzoeken van verdere regionale samenwerking

Ook op andere terreinen stimuleert de gemeente Nijkerk samenwerking om zo bij te dragen aan een vitale foodsector. Een mooi voorbeeld daarvan is het onderzoek naar de kansen van een food production cluster, dat wordt uitgevoerd samen met buurgemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Maar de gemeente Nijkerk is ook Foodvalley-breed betrokken bij het zoeken naar samenwerkingskansen. “We kijken continu met andere gemeenten, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en kennis-, onderzoeks- en onderwijsinstellingen waar we elkaar kunnen aanvullen en versterken. Er gebeurt namelijk zoveel op foodgebied in deze regio. Als we erin slagen om de onderlinge verbindingen sterker te maken, draagt dat bij aan de ambitie om in 2030 een topregio te zijn op het gebied van landbouw en voeding.”

Oog voor ontwikkelingen die de sector raken

Binnen het gemeentehuis is er ook oog voor actuele ontwikkelingen die een impact hebben op de foodsector, zoals de oorlog in Oekraïne. Schaarste aan grondstoffen en stijgende energieprijzen zorgen bijvoorbeeld voor uitdagingen. “Dat we in de afgelopen jaren al hebben ingezet op het versterken van de banden tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs, is nu ontzettend waardevol. Het maakt het makkelijker om elkaar te vinden bij het zoeken naar oplossingen voor die uitdagingen.”

12 mei 2022