Veel reacties op zoektocht van gemeente naar mogelijke plekken voor opvang asielzoekers

De zoektocht van de gemeente Nijkerk naar één of meer plekken voor de opvang van in totaal 278 asielzoekers leeft in de samenleving. De vragenlijst wordt al door veel mensen ingevuld. Ook zijn er aanmeldingen van mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten. Het noemen van drie locaties door de gemeente roept ook vragen op. Burgemeester Renkema benadrukt dat de gemeente aan het begin staat van de zoektocht en dat alles nog open ligt. “Het staat nog niet vast waar de opvang zal komen, en ook niet of er gekozen wordt voor één of meer plekken. Het is nog een zoektocht en het is geen keuze tussen alleen deze drie locaties. Het kan ook zijn dat er voor één of meer andere geschikte plekken gekozen wordt.”

De gemeente vraagt via een vragenlijst aan de inwoners om mee te denken over een geschikte plek voor de opvang van asielzoekers. Daarbij kan men ook aangeven waarom dit een geschikte plek zou zijn. De gemeente noemt zelf twee terreinen en een gebouw waar de opvang misschien zou kunnen komen. Ook hierover kan iedereen een mening geven.

Inbreng van de samenleving is nodig

Burgemeester Renkema: “De ruimte is schaars en het is niet eenvoudig om geschikte locaties te vinden. Bij een eerste verkenning zien we de drie genoemde locaties als een mogelijkheid. We hopen dat hierdoor het gesprek op gang komt en dat er ook andere locaties naar voren komen. Want we hebben de inbreng van de samenleving nodig om tot een verantwoorde keuze te komen. En we hopen dat deze aanpak zal leiden tot meer ideeën voor geschikte plekken voor de opvang van asielzoekers en tot reacties die we kunnen gebruiken in de afweging bij het besluit hierover.”

Waar moeten de locaties aan voldoen

De gebouwen of terreinen moeten minimaal 5 jaar beschikbaar zijn. Andere eisen zijn:

Voor gebouwen
  • Het gebouw moet leeg staan.
  • De minimale grootte van het gebouw moet 500 m2 zijn.
  • Het gebouw moet een aansluiting hebben voor gas, water en licht.
  • Het is bij voorkeur een gebouw met daglicht en met een buitenruimte, dus met grond eromheen.
  • Bij voorkeur heeft het gebouw de bestemming ‘wonen’ of ‘maatschappelijk vastgoed’.
  • Er is geen asbest aanwezig in het gebouw.
Voor terreinen
  • Het terrein moet leeg zijn.
  • Het moet grond zijn die geschikt is of geschikt gemaakt kan worden om één groot gebouw (minimaal 500 m2) of meerdere kleine(re) gebouwen op te zetten.

Vervolg

De gemeente gaat alle ideeën, argumenten, meningen en zorgen verwerken in een verslag. Dit verslag wordt openbaar. In september stelt het college van B&W een aantal mogelijke plekken voor aan de raad. In de overwegingen worden de ingediende ideeën, argumenten, meningen en zorgen meegenomen. Het verslag met alle reacties vanuit de samenleving wordt hierbij gevoegd. De raad besluit vervolgens over één of meer plekken voor de opvang van asielzoekers in de gemeente Nijkerk. Daarna (oktober/november) gaat de gemeente in gesprek over een goede invulling van de gekozen plek(ken) met inwoners, ondernemers en organisaties die hiermee te maken krijgen.