Wat is het?

Stemt u in een andere gemeente dan de gemeente waar u woont? Dan heeft u een kiezerspas nodig.

Kiezerspas aanvragen

U vraagt uw kiezerspas aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dit kan op twee manieren: schriftelijk of persoonlijk.

Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt.

Schriftelijk aanvragen 

  • Vul het aanvraagformulier in en stuur dit op naar de gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag, dus voor 1 juni 2024; persoonlijk aan de balie op 5 juni 2024 tot 12.00 uur.
  • Stuur uw stempas mee met de aanvraag.
  • Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Persoonlijk aanvragen

U kunt uw kiezerspas tot uiterlijk 1 dag voor de verkiezingen persoonlijk aanvragen bij de gemeente. Doe dit voor 12.00 uur ’s middags. Neem het volgende mee: 

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • uw stempas

In welke andere gemeente kan ik stemmen met een kiezerspas?

Dat hangt af van de verkiezing: 

  • Provinciale Statenverkiezingen: in een gemeente in dezelfde provincie.
  • Waterschapsverkiezingen: in een gemeente in hetzelfde waterschap.
  • Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen of overige referenda: in elke Nederlandse gemeente.

Let op: U kunt geen kiezerspas aanvragen bij gemeenteraadsverkiezingen.