In verschillende landen in de wereld is het voor veel mensen niet veilig. Die mensen hebben geen andere keuze dan vluchten. Nijkerk wil – net als andere gemeenten – bijdragen aan de opvang van mensen die naar Nederland komen op zoek naar veiligheid en een toekomst.

Oekraïners

Er verblijven Oekraïense vluchtelingen op de gemeentelijk opvanglocatie op de hoek Bloemendaalseweg/Nachtegaalsteeg. Daarnaast vangen gastgezinnen Oekraïense vluchtelingen op.

Asielzoekers

Asielzoekers zijn mensen die in Nederland bescherming tegen gevaar en vervolging vragen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van deze mensen. Voor het in gebruik nemen van opvanglocaties voor asielzoekers is het COA afhankelijk van gemeenten.

Statushouders

Statushouders zijn asielzoekers die eerst een verblijfsvergunning krijgen voor vijf jaar. Deze vergunning wordt na vijf jaar meestal omgezet in een vergunning voor onbepaalde tijd. Elke gemeente, ook Nijkerk, moet elk half jaar een aantal statushouders passende woonruimte aanbieden. Grotere gemeenten moeten meer statushouders huisvesten dan kleinere gemeenten. 

Partners

De opvang van vluchtelingen in Nijkerk verloopt goed, dankzij de inzet van veel organisaties en vrijwilligers. Partijen die zich hard maken voor een goede opvang van vluchtelingen zijn onder meer: