Op deze pagina kunt u lezen welke bestemmingsplannen op dit moment worden voorbereid door de gemeente Nijkerk.

Vooraankondiging bestemmingsplannen

hHerontwikkeling Bentinck

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Nijkerk maakt in verband met het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereidt voor herontwikkeling van de locatie Meubel en tapijthal en de achtergelegen gronden voor de bouw van 44 woningen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt gemeld dat het naar aanleiding van deze vooraankondiging nog niet mogelijk is te reageren, er nog geen stukken ter inzage liggen en dat er (nog) geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen. 

Zodra de planvoorbereidingen gereed zijn, wordt het (voor)ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd. De kennisgeving daarvan en wijze waarop u dan kunt reageren wordt onder andere bekend gemaakt op de gemeentepagina van de Stad Nijkerk en in de Staatscourant.    

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt op contact opnemen met het team planvorming via telefoonnummer (033) 247 22 22.


Bestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg , Nijkerk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maakt in verband met het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereidt voor:

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt gemeld dat het naar aanleiding van deze vooraankondiging nog niet mogelijk is te reageren, er nog geen stukken ter inzage liggen en dat er (nog) geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen.

Zodra de planvoorbereidingen gereed zijn, wordt het (voor)ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd. De kennisgeving daarvan en wijze waarop u dan kunt reageren wordt onder andere bekend gemaakt op de gemeentepagina van de Stad Nijkerk en in het Gemeenteblad.   

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt op contact opnemen met het team planvorming via telefoonnummer (033) 247 22 22.