Welkom op de informatiepagina voor de herinrichting van de Vrijheidslaan

Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Vrijheidslaan. Het gaat hierbij om het deel vanaf de rotonde Vetkamp tot aan de Kolkstraat.

Waarom doen we dit?

De Vrijheidslaan is onderdeel van de binnenring die het centrumgebied van Nijkerk ontsluit. In de visie Aantrekkelijk Nijkerk is bepaald dat deze binnenring dezelfde uitstraling krijgt als het centrumgebied. Er is besloten de inrichting zo aan te passen dat het doorgaande verkeer wordt ontmoedigd. Het langs-parkeren (aan de centrumkant) in de Vrijheidslaan wordt opgeheven.

Inspraakprocedure

Van 8 september t/m 8 oktober 2023 heeft het concept definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Vrijheidslaan te Nijkerk ter inzage gelegen om op het ontwerp te reageren.
In deze periode zijn er vijf reacties, waarvan er twee identiek zijn, op het ontwerp ontvangen.
Twee van deze reacties heeft geleid tot aanpassing van het ontwerp.

  • Ter hoogte van de makelaar/ fietsenmaker wordt een plaats voor kort-parkeren (max. 30 minuten) gerealiseerd;
  • Het huidige perkje onder de arcade van gebouw A (Action) wordt gehandhaafd en in overeenstemming gebracht met het overige aan te leggen groen. Een identiek perkje wordt ook bij gebouw B (makelaar/ fietsenmaker) aangelegd.

Verder is het profiel van de Bagijnenstraat enigszins gewijzigd. De indeling is gelijk gebleven, maar de maatvoering van de stoepen en de rijbaan is aangepast zodat tegemoetkomende voertuigen elkaar beter kunnen passeren.

Vaststelling definitief ontwerp

Het college heeft besloten om het gewijzigde concept definitieve ontwerp vast te stellen als definitief ontwerp.

Definitief ontwerp

Wilt u het definitief ontwerp bekijken? U vindt het hieronder op de website; samen met het eindverslag met de ontvangen reacties en de beantwoording van deze reacties.

Vervolgprocedure

Momenteel vindt de bestekvoorbereiding met daarop volgend de aannemersselectie plaats. We streven ernaar om de daadwerkelijke herinrichting in het voorjaar van 2024 te starten; deze herinrichting zal naar verwachting 6 tot 7 maanden duren. U wordt tegen die tijd over de definitieve planning van de werkzaamheden geïnformeerd door onze aannemer.

Meer informatie?

Heeft u vragen over deze herinrichting dan kunt u contact opnemen met Peter Bruel van de gemeente Nijkerk. U kunt hem bereiken door te bellen met het algemene telefoonnummer: (033) 247 22 22.