De 27 gekozen raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente Nijkerk. Een keer in de vier jaar kiezen inwoners van 18 jaar en ouder een nieuwe gemeenteraad. De nieuwe raad benoemt dan de wethouders die samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders vormen. Dat is het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is ook voorzitter van de gemeenteraad.