Column 14 juni 2023, Jaco van Putten, raadslid ChristenUnie-SGP

Het is een voorrecht om volksvertegenwoordiger en bestuurder te mogen zijn. Een grote verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd merk ik vaker dat het bijna een onmogelijke opgave is te komen tot een onderbouwde mening en weloverwogen besluiten. De uiteenlopende visies, behoeften, bezwaren, meningen, belangen, inzichten, voorstander, tegenstander maken het niet eenvoudiger. En dat nog los van de inhoud van dossiers en onderwerpen die allemaal integraal afgewogen moeten worden. Maar, onder de streep blijft het bijzonder en mooi om dit werk te mogen doen.

En toch… helaas moet ik ook constateren dat de uitvoering van het gemeenteraadswerk lastiger en zwaarder wordt. En dan doel ik met name op de mentale belasting. Als volksvertegenwoordiger wil je vanuit je eigen politiek standpunten komen tot een weloverwogen en beargumenteerde mening en besluit. Hiervoor hebben we als raadsleden elkaar nodig in het debat en daarnaast ook ruimte. Ruimte om in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers, ruimte om informatie te verkrijgen, ruimte om te zeggen wat gezegd moet worden.

Alleen… ook ik constateer dat in de lokale politiek er steeds minder ruimte lijkt te zijn. Steeds vaker worden raadsleden openlijk via social media in de hoek gezet en/of wordt er op hen afgegeven. Is dat erg? Ja. Doet dat pijn? Ja.

Laten we alsjeblieft met elkaar in gesprek zijn en blijven en niet tegenover elkaar gaan staan. We hebben elkaar nodig. Het kan daarbij nooit de bedoeling zijn om een bestuurder en/of volksvertegenwoordiger monddood te maken of onderuit te halen. Als raadslid heb ik een stuk idealisme. Ik wil de gemeente Nijkerk ‘beter’ en ‘mooier’ maken voor en met elkaar. Samen leven in een samenleving waar we elkaar respecteren en er voor elkaar zijn. Want… ik ben er van overtuigd: wij zijn er op deze wereld om elkaar te helpen!

Reageren? jvanputten01@hetnet.nl