Welzijnssubsidies

Heeft u een idee voor het uitvoeren van een activiteit of project binnen de gemeente Nijkerk en bent u daarvoor op zoek naar financiële ondersteuning? Of vindt u dat uw vereniging wel wat extra geld kan gebruiken? Misschien komt u in aanmerking voor subsidie! Subsidies zijn mogelijk voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur, samenlevingsopbouw, jeugd en gezin, volksgezondheid en hulpverlening en voor ouderen en gehandicapten.