De gemeenteraad van Nijkerk bestaat uit 27 raadsleden. De raadsleden zijn verdeeld over zes fracties. Burgemeester Gerard Renkema is voorzitter van de gemeenteraad.

Naast de raadsleden kan een fractie commissieleden hebben. Zij ondersteunen de raadsleden bij de voorbereidingen van de vergaderingen en kunnen in commissievergaderingen ook het woord voeren namens de fracties. Bij de verkiezingen stonden deze personen ook op de kandidatenlijst voor hun partij.

De gemeenteraad vindt een integer bestuur belangrijk. Daarom heeft de raad in de gedragscode afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld voorkomen van belangenverstrengeling, omgaan met informatie en declaraties.

Naast het raadswerk hebben veel raadsleden een betaalde baan en soms ook nog andere functies in besturen van organisaties. Deze zogenaamde nevenfuncties (dus functies naast het raadswerk) moeten raadsleden openbaar maken. Kijk ook op het overzicht van de nevenfuncties.