De Wet Maatschappelijke Ondersteuning regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Bij een zorgconsulent van de gemeente kunt u terecht als uw vraag binnen één van de onderstaande gebieden valt:

Huishoudelijke hulp

U woont zelfstandig, maar het lukt u niet altijd (meer) om uw huis op orde te houden. Bijvoorbeeld bij het stofzuigen, strijken of schoonmaken. Dan benadert u de WMO bij de gemeente om deze hulpvraag met een zorgconsulent te bespreken. De zorgconsulent gaat samen met u na welke oplossing het meest passend is in uw situatie. Mogelijk kan een naaste u hierbij helpen of bestaat er een voorliggende voorziening die ondersteunend kan zijn. Mocht dit geen oplossing zijn, dan kan een hulpverlener vanuit een zorgaanbieder worden ingezet.

Ook als u mantelzorger bent en u kunt het huishouden (tijdelijk) niet meer verrichten vanwege overbelasting, dan kunt u een zorgconsulent benaderen om uw situatie te bespreken.

Wilt u een melding doen, vul dan het formulier zorgaanvraag in of neem telefonisch contact op met de zorgconsulenten van de gemeente.

Vervoer/ hulpmiddelen

U heeft moeite met staan of lopen binnenshuis en in de omgeving en/ of u kunt niet meer zelfstandig afstanden afleggen door een beperking of ziekte. U heeft bijvoorbeeld een rolstoel, een scootmobiel of een collectieve vervoersvoorziening nodig.

Sommige hulpmiddelen kunt u zelf lenen (voor een korte periode) of kopen, bijvoorbeeld in een zorgwinkel of een huishoudwinkel. Denk aan het lenen van een transportrolstoel voor een korte periode of het aanschaffen van een rollator of een elektrische fiets. Voor andere hulpmiddelen kunt u ondersteuning vragen bij de gemeente. Wanneer u beperkingen ondervindt in uw vervoersmogelijkheden, kijkt de zorgconsulent samen met u naar de beste oplossing. Een hulpmiddel of een vervoersvoorziening kan worden ingezet als u geen gebruik kunt maken van de voorliggende voorzieningen, zoals het openbaar vervoer.

Wilt u een melding doen, vul dan het formulier zorgaanvraag in of neem telefonisch contact op met de zorgconsulenten van de gemeente.

Collectieve vervoersvoorziening (Valleihopper/ regiotaxi)

De Valleihopper is een collectieve vervoersvoorziening. Elke inwoner van de gemeente Nijkerk kan gebruik maken van de diensten van de Valleihopper. Wanneer u geen gebruik kunt maken van het reguliere openbaar vervoer en uw sociale netwerk kan hierin ook niet ondersteunen, dan kunt u gebruik maken van de Valleihopper voor een gereduceerd tarief. U vraagt dan een Wmo-pas aan.

U heeft recht op een Wmo-pas voor de Valleihopper wanneer:

  • u vanwege een beperking niet met ander openbaar vervoer kunt reizen, of
  • u aangepast vervoer nodig hebt, of
  • u openbaar vervoer nodig hebt maar er geen ander openbaar vervoer beschikbaar is.

Ga voor meer informatie naar  www.valleihopper.nl.

Valys

Valys is sociaal-recreatief vervoer buiten de regio voor mensen met een mobiliteitsbeperking. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. Valys brengt u waar u met het lokale vervoerssysteem niet kunt komen.

Wonen

U wilt zelfstandig (blijven) wonen, maar door een beperking kunt u niet meer goed functioneren in uw woning. Woonvoorzieningen of -aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat u weer zelfstandig kunt functioneren. U kunt in eerste instantie zelf zorgen voor een verbeterd wooncomfort, bijvoorbeeld door de aanschaf van douchebeugels, lampjes met bewegingssensoren, een extra trapleuning. Voor tips en adviezen ga naar www.langerthuisineigenhuis.com.

Als andere (grotere) woningaanpassingen nodig zijn, dan is het advies uw woonsituatie te bespreken met een zorgconsulent van de gemeente. Sommige voorzieningen of aanpassingen kunnen (deels) worden vergoed door de Wmo. De gemeente werkt samen met welzijnsinstellingen, woningbouwverenigingen en zorgverzekeraars.

Wilt u een melding doen, vul dan het formulier zorgaanvraag in of neem telefonisch contact op met de zorgconsulenten van de gemeente.

Kosten

Eigen bijdrage

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast. Vanaf 2020 geldt er een abonnementstarief en is de eigen bijdrage niet meer afhankelijk van het inkomen en vermogen. Het abonnementstarief is voor 2020 vastgesteld op € 19 per maand. Betrokkene betaalt dus nooit meer dan dit bedrag. Over de wijze van betaling ontvangt u bericht van het CAK.
Betaalt u al een bijdrage voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg binnen het huishouden? Dan betaalt u de Wmo-bijdrage niet.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.hetcak.nl.