De Wet Maatschappelijke Ondersteuning regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Bij een zorgconsulent van de gemeente kunt u terecht als uw vraag binnen één van de onderstaande gebieden valt: