Welke bijdrage wil de gemeente Nijkerk leveren aan de opvang van asielzoekers en Oekraïners, de Nieuwe Nijkerkers? Deze vraag stond centraal in het gesprek dat de gemeenteraad op 14 maart hierover voerde. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren locaties voor de opvang, de duur en de kwaliteit van de opvang, het opstellen van een veiligheidsplan en de kosten. Daarbij was speciale aandacht voor de opvang van alleenstaande kinderen en jongeren tot 18 jaar. Ook werd benadrukt dat het belangrijk is om de inwoners van de gemeente Nijkerk mee te laten praten over de keuzes die de gemeente hierin gaat maken.

Nog steeds zijn er in Nederland te weinig opvangplekken voor asielzoekers en te weinig woningen voor vluchtelingen die hier mogen blijven (statushouders). De gemeente Nijkerk vindt het een belangrijke taak om bij te dragen aan de nood die er nu is. Daar komt bij dat sinds 1 februari 2024 de nieuwe spreidingswet geldt. Volgens de nieuwe spreidingswet moet de gemeente Nijkerk zorgen voor 278 opvangplekken. Dit aantal wordt per gemeente bepaald op basis van het aantal inwoners en hoe welvarend een gemeente is. Op dit moment vangt de gemeente Nijkerk helemaal geen asielzoekers op.

Spreidingswet bepaalt het aantal opvangplekken per gemeente

De spreidingswet zorgt ervoor dat er meer opvangplekken komen en dat vluchtelingen meer verspreid door Nederland kunnen wonen. Wanneer een gemeente hier niet aan meewerkt, dan kan de regering zonder inspraak van de gemeente of de inwoners een locatie aanwijzen waar de opvang gaat plaatsvinden. Binnen een regio kunnen gemeenten onderling afspraken maken over de verdeling. Zo kan de ene gemeente bijvoorbeeld meer huizen aan vluchtelingen uit Oekraïne bieden en de andere gemeente meer asielzoekers opvangen.

Wat gaat er nu gebeuren?

Op basis van het gesprek in de raad stelt het college een nota van uitgangspunten op. Dit is een document waarin staat waar we bij de opvang van Nieuwe Nijkerkers vanuit gaan en welke punten de gemeente hierbij belangrijk vindt. De nota wordt in april/mei aan de gemeenteraad voorgelegd. Vanaf dat moment gaat ook het gesprek met de inwoners en ondernemers beginnen over hoe we de opvang van Nieuwe Nijkerkers verder gaan invullen. Een eerste belangrijke vraag zal zijn of u ideeën heeft over mogelijke locaties voor opvang.
 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de pagina 'Vluchtelingen'.
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail aan: nieuwenijkerkers@nijkerk.eu.