Net als iedere gemeente staat ook Nijkerk voor de maatschappelijke opgave om asielzoekers te huisvesten. Op dit moment vangt de gemeente geen asielzoekers op.

Het plan om asielzoekers tijdelijk voor 2,5 jaar te huisvesten in het gebouw aan de Koninginnelaan 1 in Hoevelaken is op 15 september 2023 stopgezet. Het college wil nog steeds een bijdrage leveren aan het oplossen van de nood die er is. Voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen gaan we daarom opnieuw kijken hoe de gemeente Nijkerk hieraan kan meewerken.

We stellen een plan van aanpak op

We beginnen deze keer niet bij een locatie. Eerst gaan we in gesprek over de algemene voorwaarden waar een opvang aan moet voldoen. Pas daarna kijken we naar geschikte locaties in de hele gemeente. Dit gaan we doen in een open proces, samen met de gemeenteraad, de inwoners en de ondernemers in onze gemeente.

Hoe we dit gaan aanpakken, leggen we vast in een plan. Hierin krijgen de geleerde lessen in Hoevelaken een belangrijke plek. Naar verwachting wordt dit plan in het eerste kwartaal van 2024 aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk.

Welke lessen hebben we geleerd?

Op 26 oktober 2023 is een bijeenkomst geweest met een aantal inwoners van Hoevelaken die betrokken zijn geweest bij het proces. Dit zijn mensen die zich hadden opgegeven voor de klankbordgroep, mensen die zich hadden opgegeven als vrijwilliger en ondernemers met wie we hierover in contact waren. Zij kregen twee vragen voorgelegd:

 • Het ontwerpbesluit van het college en het proces dat daarop volgde heeft effect gehad op de inwoners van Hoevelaken. Hoe kijkt u hier tegenaan? Wat ging goed en wat kon beter? En wat zou de gemeente kunnen doen in de richting van de inwoners van Hoevelaken?
 • Het stoppen met het proces voor deze opvanglocatie betekent niet dat opvang van asielzoekers binnen de gemeente helemaal niet meer aan de orde is. Als eerste stap gaan we de algemene uitgangspunten bepalen voor opvang van asielzoekers en vluchtelingen in onze gemeente in brede zin. Dat gaat het college niet alleen doen, maar samen met de raad en de samenleving in een open en transparant proces. Welke aandachtspunten heeft u voor de aanpak van dit proces, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie?

Hieronder noemen we een aantal adviezen die we tijdens de bijeenkomst hebben gekregen voor de toekomst.

Adviezen over het proces

 • Wees open en eerlijk.
 • Betrek de inwoners vanaf het begin bij het maken van een plan.
 • Sluit daarbij geen mensen uit.
 • Zorg voor duidelijke informatie.
 • Doe wat je zegt en kom je beloftes na.
 • Laat zien dat Hoevelaken ook bij de gemeente Nijkerk hoort en meetelt.

Adviezen over het herstellen van de kloof tussen voor- en tegenstanders

 • Er is geen speciale actie die de gemeente nu kan uitvoeren om de verschillen tussen voor- en tegenstanders te overbruggen.
 • Het helpt om op een positieve manier met elkaar in gesprek te gaan en te blijven.
 • Pas op met te veel nadruk te leggen op deze kloof. Dit kan het negatieve gevoel onnodig versterken.
 • Het is verstandig om het gesprek hierover nu af te ronden. Het is beter om vooruit te kijken en te leren van de reacties die inwoners en ondernemers van Hoevelaken hebben gegeven.

Het volledige verslag van de bijeenkomst en de brief aan de inwoners van Hoevelaken kunt u downloaden.

Achtergrondinformatie

Het college heeft het besluit op 15 september 2023 om te stoppen met de voorbereiding van een tijdelijke noodopvang in Hoevelaken toegelicht in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft op 21 september 2023 over het onderwerp gedebatteerd en een motie aangenomen over het vervolg. 

Het college heeft op 18 november 2023 de stand van zaken toegelicht aan de gemeenteraad.