Op verzoek van de Stichting Centrum Hoevelaken heeft de gemeenteraad van Nijkerk op 14 oktober 2021 de Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Hoevelaken 2022-2026 vastgesteld. Deze verordening treedt pas in werking wanneer er voldoende steun is onder de bijdrageplichtigen. De gemeente heeft de wettelijke taak om te onderzoeken of daarvan sprake is. De gemeente voert daartoe vanaf 10 november 2021 een draagvlakmeting uit onder de bijdrageplichtigen (gebruikers en eigenaren).

Gebruikers en eigenaren in het centrum van Hoevelaken kunnen van 10 november tot en met 24 november 2021 hun stem uitbrengen voor of tegen de verordening en de daaruit volgende heffing. De uitslag van de draagvlakmeting wordt op 25 november 2021  bekend wordt gemaakt. Als de verordening door tweederde van de bijdrageplichtigen wordt ondersteund, treedt deze op 1 januari 2022 in werking.

Hieronder vindt u de volgende documenten over deze BIZ:

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente Nijkerk, via telefoon 14 033 of via e-mail gemeente@nijkerk.eu.