Hebt u een nieuw idee of plan voor de gemeente Nijkerk? Wilt u dat voorleggen aan de gemeenteraad? En zijn er minimaal 25 inwoners die uw burgerinitiatief ondersteunen? Misschien is het burgerinitiatief een geschikte manier om uw plan onder de aandacht te brengen. Er zijn wel spelregels. Die zetten we hier kort op een rijtje zodat u kunt inschatten of u er gebruik van kunt maken. In de verordening burgerinitiatief staan alle regels beschreven. Hebt u vragen over de mogelijkheden? Neem vooraf even contact op met de raadsgriffie voor meer informatie en zo nodig uitleg van de regels.

Wie kan het indienen?

 • Inwoner van de gemeente Nijkerk die mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen (kiesgerechtigd).
 • Inwoner van de gemeente Nijkerk van 16 of 17 jaar die vanaf zijn/haar 18e mag stemmen voor de gemeenteraad. Dus de leeftijd is op het moment van indienen de enige reden dat hij/zij nog niet mag stemmen voor de gemeenteraad.

Onderwerp van het burgerinitiatief

Het moet gaan om iets nieuws.

 • Het mag niet gaan over vastgesteld beleid of de uitvoering daarvan.
 • Het mag niet gaan over een onderwerp waarover de raad korter dan twee jaar geleden een besluit heeft genomen.
 • Er mag geen sprake zijn van een priv├ębelang, klacht of bezwaar.

Hoe werkt het?

 • Beschrijf uw idee of plan en geef een toelichting.
 • Dien het verzoek schriftelijk of digitaal in.
 • Voeg ook een lijst bij van minimaal 25 inwoners die uw initiatief ondersteunen.
 • De voorzitter van de gemeenteraad informeert u of het initiatief voldoet aan de voorwaarden.
 • Als dat zo is, wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de raadscommissie om uw plan toe te lichten.
 • De raadscommissie adviseert de gemeenteraad over het te nemen besluit.
 • In de raadsvergadering die volgt, neemt de gemeenteraad een besluit.

In de verordening burgerinitiatief staan alle regels over het burgerinitiatief beschreven.

Hier vindt u het formulier om een burgerinitiatief in te dienen.