Wilt u uw mening geven over de plannen van de gemeente? Of wilt u iets melden aan de raad? De gemeenteraad hoort graag van u!

Inloopspreekuur gemeenteraad

Ongeveer een keer per maand is er op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur een inloopspreekuur van de gemeenteraad. Wie een idee voor wil leggen of een vraag wil stellen aan een of meer raadsleden kan zonder afspraak binnen lopen in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis. Alle raadsfracties zijn vertegenwoordigd en uiteraard staat er een kopje koffie of thee voor u klaar. In de vergaderkalender kunt u zien wanneer er weer een inloopspreekuur is.

Brief of e-mail aan de gemeenteraad

Wilt u de gemeenteraad iets voorleggen of vragen? Dan kunt u een brief of een e-mail sturen naar griffie@nijkerk.eu of naar Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk.

Contact met een raadslid of raadsfractie

Wilt u contact met een bepaald raadslid of een raadsfractie van een bepaalde politieke partij? Dan kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen. De contactgegevens vindt u op de pagina Wie zitten er in de gemeenteraad.

Meepraten in Beeldvorming

Tijdens beeldvormende bijeenkomsten verzamelen de raadsleden informatie over een of meer onderwerpen. Bijvoorbeeld door een presentatie of een rondetafelgesprek waar ook inwoners en andere betrokkenen welkom zijn om mee te praten. De raadsleden krijgen zo een goed ‘beeld’ van wat er allemaal speelt. In de vergaderkalender kunt u zien wanneer de beeldvormende bijeenkomsten zijn en welke onderwerpen besproken worden. Aanmelden is niet nodig.

Inspreken tijdens Commissievergadering

Tijdens de commissievergadering is er gelegenheid om ‘in te spreken’. Dat betekent dat u in maximaal 5 minuten uw visie op een voorstel kunt geven. De raads- en commissieleden kunnen dat gebruiken bij het vormen van hun oordeel over het voorstel. In de vergaderkalender kunt u zien wanneer de commissievergaderingen zijn en welke onderwerpen besproken worden.

Lees ook de informatie over het bijwonen van een commissievergadering en spreekrecht.

Gast van de Raad

Vier keer per jaar nodigt de gemeenteraad willekeurig gekozen inwoners uit om als Gast van de Raad een commissievergadering bij te wonen. U kunt u ook zelf bij de raadsgriffie aanmelden als Gast van de Raad!

Voor de commissievergadering wordt u verwelkomd door enkele raadsleden en de raadsgriffie. Zij vertellen u meer over het werk van de gemeenteraad en over hoe besluiten worden genomen. Daarna kunt u (een deel van) de vergadering bijwonen. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om na te praten met de raadsleden.

Burgerinitiatief indienen

Een nieuw idee of initiatief voor de stad Nijkerk kunt u voorleggen aan de gemeenteraad via het zogenaamde burgerinitiatief. Het moet dan echt gaan om iets nieuws! Het mag bijvoorbeeld niet gaan om (vragen over) vastgesteld gemeentebeleid of de uitvoering daarvan en er mag ook geen sprake zijn van een privébelang, klacht of bezwaar. Minimaal 25 inwoners moeten uw burgerinitiatief ondersteunen. De raadsgriffie geeft u met plezier meer informatie over de mogelijkheden.

Meer informatie over het Burgerinitiatief leest u in de Verordening Burgerinitiatief.  U kunt uw Verzoek Burgerinitiatief online invullen.
De aanvraag van een referendum kan ook als burgerinitiatief ingediend worden. Meer informatie over het referendum vindt u in de Referendumverordening.