Home > Inwoners > Huwelijk en partnerschapsregistratie

Huwelijk en partnerschapsregistratie

Als u gaat trouwen, dan wilt u natuurlijk alles weten over deze belangrijke stap in uw leven. U moet van alles regelen en veel keuzes maken. De keuze voor de trouwlocatie is misschien wel de belangrijkste. Wij hebben meerdere geweldige trouwlocaties en het is in Nijkerk zelfs mogelijk om buiten te trouwen!

Wij begrijpen hoe belangrijk uw trouwdag is. Daarom zetten wij ons beste beentje voor om u zoveel mogelijk van dienst te zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor een partnerschapsregistratie en een omzetting van een partnerschap in een huwelijk.

Overal waar u op deze pagina trouwen of huwelijk leest, kunt u ook partnerschapsregistratie lezen. Voor een omzetting van een partnerschap in een huwelijk gelden andere voorwaarden dan voor een huwelijk of een partnerschap. Voor informatie over omzettingen verwijzen wij u graag naar de betreffende informatie onder 'Omzetten partnerschap in een huwelijk'.

Let op: Vanaf 1 januari 2018 geldt bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Dit heeft directe gevolgen voor uw huidige én toekomstige bezittingen en schulden. Lees er meer over op de website van Rijksoverheid.

De ceremonie

Het ene bruidspaar wil trouwen met alles er op en er aan. Het andere bruidspaar wil graag een eenvoudige ceremonie of juist helemaal geen ceremonie. Alles kan in Nijkerk, want wij kennen drie mogelijkheden om een huwelijk of een geregistreerd partnerschap te voltrekken: uitgebreid, eenvoudig en kosteloos. Kijk voor de tarieven op onze prijslijst.

Uitgebreide ceremonie

Als u voor een uitgebreide ceremonie kiest dan kiest u uw eigen locatie, kunt u een voorkeur opgeven voor een trouwambtenaar en meer eigen invulling geven aan de ceremonie. Met de trouwambtenaar bespreekt u uw wensen ten aanzien van de toespraak. Er is gelegenheid voor muziek en andere creatieve invullingen.

Eenvoudige ceremonie

Op donderdag in de oneven weken bieden wij de mogelijkheid voor een eenvoudige ceremonie. Deze vindt plaats in de ondertrouwkamer, wisselend in de ochtend en de middag. In onze agenda ziet u of er in de week die u uitgekozen heeft, in de ochtend of in de middag wordt getrouwd.
U kunt geen voorkeur opgeven voor een trouwambtenaar en er is ook geen voorgesprek met de trouwambtenaar. Deze houdt slechts een korte toespraak en er is geen ruimte voor toespraken van andere aanwezigen. Er zijn 10 zitplaatsen, inclusief zitplaatsen voor het bruidspaar en de trouwambtenaar. In totaal mogen er 20 mensen meekomen naar de ceremonie, inclusief de getuigen. Wij verwachten dat u beiden en uw getuigen een identiteitsbewijs meeneemt naar de ceremonie, zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen.

Kosteloze ceremonie

Elke maandag om 9.00 en 9.15 uur kunt u kosteloos uw huwelijk laten sluiten. Dit is echter alleen mogelijk wanneer in ieder geval één van de partners in de gemeente Nijkerk woont.
De voltrekking vindt plaats in de gelagkamer in het stadhuis. Deze biedt naast het bruidspaar en de ambtenaar die het huwelijk voltrekt alleen plaats aan de getuigen. U kunt dan ook maximaal 4 personen meenemen. De ceremonie duurt maximaal 5 minuten. Er is geen ruimte voor muziek of toespraken van andere aanwezigen. Wij verwachten dat u beiden en de getuigen een identiteitsbewijs meeneemt naar de ceremonie, zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen.

Trouwlocaties

In de gemeente Nijkerk kunt u trouwen waar u maar wilt, zowel binnen als buiten.

Trouwzaal

Het stadhuis van Nijkerk ligt aan de haven. Dit historische pand, dat tegenwoordig deel uitmaakt van het nieuwe stadhuis, heeft een prachtige sfeervolle trouwzaal uit de 18e eeuw. De rode loper leggen wij voor u uit zodat alle aandacht op uw entree gelegd wordt. In totaal mogen er 58 mensen meekomen naar de ceremonie, inclusief de getuigen. U bent van harte welkom om de trouwzaal een keer te bekijken.

Trouwen op locatie

Wilt u de hele dag op één locatie blijven? Wij hebben drie officiële trouwlocaties waar dat mogelijk is. U kunt er voor kiezen om landelijk te trouwen in Hoeve Sparrendam, voor Moeke (bij Hotel & Gasterij De Roode Schuur), waar u en uw gasten zelfs kunnen overnachten, of voor een romantische dag op Landgoed de Salentein.

Zelf een locatie kiezen

Daarnaast is het mogelijk om zelf een incidentele locatie te kiezen. U kunt elke locatie kiezen voor het huwelijk, ook in de buitenlucht! Wilt u trouwen op een locatie waar nog nooit een huwelijksceremonie heeft plaats gevonden, dan zullen wij vooraf de locatie bezoeken om te kijken of daar een huwelijk kan worden voltrokken. Wilt u buiten trouwen, dan wordt er in verband met de veiligheid als eis gesteld dat er kan worden uitgeweken naar een gebouw als het weer daartoe aanleiding geeft.

Let op! Trouwen op locatie (ook eigen locatie, zoals thuis) brengt extra kosten met zich mee, zie hiervoor de prijslijst. Deze kosten komen bovenop de kosten die de locatie in rekening brengt.

Welke stappen zijn er nodig?

  1. Reserveer een datum
  2. Doe beiden melding van uw voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie (zie onderaan de pagina de formulieren Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap, partner 1 (uitgebreid) en Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap, partner 2)

Let op: als u een partnerschap wilt omzetten in een huwelijk hoeft u géén melding te doen! Zie voor informatie over omzettingen de betreffende informatie onder 'Omzetten partnerschap in een huwelijk'.

Stap 1. Reserveer een datum

Eerst geeft u aan hoe en op welke locatie u wilt trouwen. Vervolgens geeft u de datum en het tijdstip op. Ga hiervoor naar ‘Reserveer een datum'.
Let op: Als u wilt reserveren op een zelf gekozen locatie (incidentele locatie), dan kunt u niet online reserveren. Neem dan contact op met team Burgerzaken via telefoonnummer 14 033.

Stap 2. Doe melding van uw voorgenomen huwelijk

Tegenwoordig gaat u niet meer in ondertrouw, maar doet u een melding bij de ‘trouwgemeente’ dat u het voornemen heeft om met elkaar in het huwelijk te treden. Daarnaast geeft u aan wie uw getuigen zijn en regelt u een aantal praktische zaken rond het huwelijk. Denk hierbij aan uw voorkeur voor een trouwambtenaar en of u een trouwboekje wilt.

Hoe doet u melding van uw voorgenomen huwelijk?

Hiervoor vult u beiden het formulier ‘Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap’ voor partner 1 en partner 2 in. U vindt deze formulieren onderaan de pagina. U heeft hiervoor DigiD nodig en de gegevens van uw getuigen (en kopie legitimatie).

Belangrijk om te weten:

  • Wilt u een geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk, dan hoeft u hiervan geen melding te doen! Voor informatie over omzettingen verwijzen wij u graag naar de betreffende informatie onder 'Omzetten partnerschap in een huwelijk'
  • Doe zo snel mogelijk melding van uw voorgenomen huwelijk.
  • De melding moet minimaal twee weken en mag maximaal een jaar vóór de datum van het huwelijk bij de gemeente binnen zijn;
  • Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) van uw woongemeente. Als u in Nederland bent geboren en hier altijd heeft gewoond, is dit zeer waarschijnlijk het geval. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft u in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog documenten overleggen, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, verklaring burgerlijke staat, etc.

Komt u er niet uit, maakt u dan een afspraak voor ‘huwelijk reserveren/informeren’. Neem dan eerst contact op met team Burgerzaken via telefoonnummer 14 033.

Getuigen

Bij het huwelijk moeten minimaal twee en mogen maximaal vier meerderjarige getuigen aanwezig zijn. De namen van de getuigen geeft u door op het meldingsformulier van partner 1. Denkt u er aan om de gegevens juist en volledig in te vullen?

Trouwambtenaren

In Nijkerk kunt u kiezen door wie u wordt getrouwd. Onze trouwambtenaren zijn zeer enthousiast en denken graag met u mee over de invulling van de huwelijksceremonie. Uw trouwambtenaar neemt een aantal weken voor het huwelijk contact op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunt u aangeven wat u wel of juist niet in de toespraak vermeld wit hebben. Nieuwsgierig wie onze 'Trouwambtenaren' zijn?

Eigen trouwambtenaar

Daarnaast is het mogelijk om uw huwelijk te laten voltrekken door een trouwambtenaar uit een andere gemeente. Kiest u hiervoor, dan wordt deze trouwambtenaar speciaal voor uw huwelijk benoemd als trouwambtenaar van de gemeente Nijkerk. Om iemand eenmalig te benoemen moet u van tevoren een schriftelijk verzoek indienen. Gebruik hiervoor het document 'Verzoek eenmalige benoeming babs' dat u onderaan de pagina vindt.

Trouwboekje of internationaal uittreksel

Een trouwboekje is een leuk aandenken aan uw trouwdag. Het is een uittreksel van de huwelijksakte. Krijgt u later samen kinderen of heeft u al kinderen uit uw huidige relatie, dan kunt u deze hierin laten bijschrijven. Zo ontstaat er een familieboekje. Een trouwboekje is niet verplicht. Zie hier voorbeelden van onze trouwboekjes. Een trouwboekje bestaat uit een inhoud en een omslag.

Wilt u uw huwelijk laten inschrijven in het buitenland of op een ambassade of consulaat, dan heeft u een internationaal uittreksel van het huwelijk nodig. Kijk voor de tarieven van trouwboekjes en internationale uittreksels op onze prijslijst.

Muziek

Op bepaalde momenten tijdens de ceremonie kan muziek worden gedraaid die u zelf heeft gekozen. Dit regelt u zelf met de locatie waar u trouwt. De geluidsinstallatie in onze trouwzaal is geschikt voor het afspelen van alle gangbare muziekdragers. Let u er wel op dat als u muziek aanlevert op een USB-stick of een cd, de bestanden een mp3- of WAV-formaat moeten hebben.

Strooien

In Nijkerk mogen alleen biologisch afbreekbare producten worden gestrooid. Daarnaast mag het gestrooide niet tot gevaarlijke situaties leiden. Rijst kan glad worden als het regent, dus het is niet toegestaan om rijst te strooien. We verwachten verder dat het huwelijksgezelschap ervoor zorgt, dat het gene dat gestrooid is, wordt opgeruimd.

Uw naam na het huwelijk

Als u getrouwd bent, dan hebt u de keuze om de achternaam van uw echtgeno(o)t(e) te gebruiken. Het gaat om het gebruik van een naam in het maatschappelijk verkeer en het geeft aan hoe u door (semi-)overheidsinstanties aangeschreven wordt. Het naamgebruik is geen naamswijziging: uw eigen achternaam, officieel geslachtsnaam genoemd, wijzigt niet.

Als u in de gemeente Nijkerk woont, dan kunt u het naamgebruik alvast aanvragen via het online formulier 'Naamgebruik veranderen'. Woont u niet in Nijkerk, dan moet u dit in uw eigen gemeente regelen.

Op officiële documenten zoals een trouwboekje, paspoort of rijbewijs wordt altijd de geslachtsnaam vermeld. Dus voor alle duidelijkheid: in uw trouwboekje wordt de geslachtsnaam vóór en ná het huwelijk vermeldt. Hier staat tweemaal uw ‘eigen’ achternaam, omdat er geen naamswijziging plaatsvindt.

Enquête

Hoe doen wij het in de gemeente Nijkerk? Wij stellen het op prijs als u de Enquête trouwen in Nijkerk voor ons in wilt vullen nadat u getrouwd bent. Zo kunnen wij ons voortdurend verbeteren.

Omzetten partnerschap in een huwelijk

Het omzetten van een partnerschap in een huwelijk is eigenlijk slechts een administratieve handeling bij de Burgerlijke Stand. U kunt dit dan ook met een ceremonie doen, maar ook aan de balie van Burgerzaken. Dit laatste kan in elke Nederlandse gemeente. Kiest u ervoor om de omzetting met een ceremonie te doen in Nijkerk, vult u dan na het reserveren van een datum de 'Vragenlijst ceremoniële omzetting (onderaan deze pagina) in.

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met een medewerker van het team Burgerzaken via burgerzaken@nijkerk.eu of telefoonnummer 14 033. Wilt u liever langskomen, maakt u dan een afspraak voor ‘huwelijk reserveren/informeren’.

Wij wensen u veel plezier met het organiseren van uw huwelijk en wie weet tot ziens in Nijkerk!

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden