Inrichten urnenruimten begraafplaats Nijkerkerveen

De gemeente start voorbereidingen voor het realiseren van een urnenruimte en een strooiveld op de begraafplaats Nijkerkerveen. Hiervoor is het nodig om in 2025 de algemene graven in vak IV van de begraafplaats in Nijkerkerveen te ruimen (zie hiervoor de plattegrond). De gemeente bereidt deze werkzaamheden voor en informeert belanghebbenden hierover.

De gemeente Nijkerk werkt aan de uitbreiding van de begraafplaats in Nijkerkerveen. Bij deze uitbreiding worden de faciliteiten voor de begraafplaats vergelijkbaar ingericht met de andere begraafplaatsen. Daarom heeft de gemeente het afgelopen jaar een gedenkboom voor prematuur geboren kinderen geplaatst. En bereidt de gemeente de realisatie van een urnenruimte en een strooiveld voor.

Algemene graven vak IV begraafplaats Nijkerkerveen

De gemeente start de werkzaamheden in 2025

Op dat moment zijn alle graftermijnen van de in vak IV aanwezige algemene graven verlopen. Het is niet mogelijk om de termijnen van deze algemene graven te verlengen. De gemeente begraaft nog aanwezige stoffelijke resten in het verzamelgraf en plaatst een herdenkingsmonument voor de overledenen die op deze plek worden begraven. Ook krijgen nabestaanden gelegenheid om nog aanwezige stoffelijke resten te laten herbegraven in een particulier graf of te cremeren.

Het proces

Het college vindt het belangrijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen, en daarom

  • neemt de gemeente contact op met de belanghebbenden waarvan de grafrechten op dit moment nog niet verlopen zijn.
  • plaatst de gemeente voor de periode van één jaar een bordje bij de graven waarvan de grafrechten zijn verlopen. De gemeente informeert over het voornemen om deze graven te ruimen en de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Nabestaanden kunnen met de gemeente contact opnemen.

Overzicht van de graven en namenlijst van overledenen

Op www.begraafplaatsenonline.nl vindt u overzicht van de graven en namenlijst van de overledenen die hier zijn begraven. U kunt ook het onderstaande bestand downloaden.

Heeft u vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw Karen Willemsen van de gemeente Nijkerk. U bereikt haar op (033) 247 22 22.