Een referendum starten vraagt voorbereiding en er zijn spelregels. Die zetten we hier kort op een rijtje zodat u een eerste inschatting kunt maken van de mogelijkheden. In de Referendumverordening staan alle regels beschreven. Hebt u vragen over de mogelijkheden? Neem vooraf even contact op met de raadsgriffie voor meer informatie en zo nodig uitleg van de regels.

Wie kan een verzoek voor een referendum indienen?

  • Inwoners van de gemeente Nijkerk die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.
  • De gemeenteraad.

Onderwerp van een referendum

  • Een ontwerp raadsbesluit maar bijvoorbeeld niet over individuele kwesties of belastingen (zie voor de uitzonderingen artikel 2 in de verordening).

Hoe werkt het?

Als kiesgerechtigden een verzoek voor een referendum indienen:

  • Stap 1: een inleidend verzoek met ondersteuningsverklaringen van minimaal 1% van het aantal personen dat kiesgerechtigd is. Er zijn ongeveer 35 duizend kiesgerechtigden in de gemeente Nijkerk, dus het gaat om ongeveer 350 ondersteuningsverklaringen. Dit moet uiterlijk zeven dagen voor de raadsvergadering waarin het ontwerp raadsbesluit wordt besproken. De raad beslist of het inleidend verzoek wordt goedgekeurd. Als dat zo is, behandelt de raad het ontwerp raadsbesluit waarover het verzoek gaat, maar neemt nog geen definitief besluit.
  • Stap 2: een definitief verzoek met ondersteuningsverklaringen van minimaal 5% van het aantal personen dat kiesgerechtigd is. Bij 35 duizend kiesgerechtigden gaat het dan om 1750 ondersteuningsverklaringen. Dit moet binnen zes weken nadat de raad heeft besloten het inleidend verzoek goed te keuren. De ondersteuningsverklaringen die voor het inleidend verzoek zijn verzameld, tellen niet mee voor het definitieve verzoek. De raad neemt een besluit of het referendum wordt gehouden, bepaalt de datum en stelt het budget vast.

Het centraal stembureau berekent de uitslag van het referendum en brengt de uitslag over aan de raad. De gemeenteraad gaat met het advies van de inwoners een besluit nemen over het voorstel.

Kijk voor alle specifieke regels in de Referendumverordening en de toelichting.